naar Marker Nieuws indexpagina
Voorzitter Eilandraad maakt buiging voor Waterlandse raad
 
Donderdagavond 2 november was er in het gemeentehuis van Waterland een Voorbereidende raadsvergadering. Op de agenda stond bij het onderdeel 'Najaarsnota 2023' een raadsvoorstel inzake om een krediet beschikbaar te stellen ( 160.000) voor vervanging van de Wilhelminabrug inclusief de kademuur.
 
In de voorbereiding op het gehele project, inclusief vervanging beschoeiing Zereiderpad, waren vier partijen die vele keren om de tafel hebben gezeten:
   Werkgroep Verkeer Eilandraad
   Gemeente Waterland
   Veiligheidsregio / brandweer Marken
   Aannemer Van Geemen
 
De plannen zijn door de Monumenten- en Welstandscommissie reeds goedgekeurd op maandag 18 september 2023.
 
Om de raad te motiveren voor te stemmen heeft Cees van Altena, voorzitter Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), ingesproken. Onderstaand de tekst van Cees:
 
Goedenavond,
 
Ik wil mijn dank uitspreken dat u mij wederom de gelegenheid bied om de mening van de Eilandraad te laten horen. Meerdere malen heb ik vanaf deze plaats het woord tot u mogen richten.
 
Altijd ging dat om zaken waar de Eilandraad het niet mee eens was en waar ik u probeerde te overtuigen van ons gelijk en u op de juiste gedachten probeerde te brengen. Waar het nu het onderwerp budget voor de renovatie van de Wilhelminabrug op Marken betreft is dat niet anders.
 
Instemmen met het beschikbaar stellen van het budget is noodzakelijk en de onderliggende argumenten zijn duidelijk en niet weerlegbaar. Al was het alleen maar vanwege het feit dat het een besparing van, naar zeggen, rond de 100.000,- voor de Gemeente Waterland gaat opleveren. Genoeg over dit onderwerp.
 
Diepe buiging van respect
Waarom ik hier nu inspreek is het feit dat ik u, het College van Burgemeester & Wethouders, Waterlandse gemeenteraad, Monumenten- en Welstandscommissie en met name de betrokken ambtenaren namens de gehele Marker bevolking wil bedanken voor de zeer constructieve houding van uw kant om te komen tot het voorliggende raadsvoorstel.
 
De communicatie, de informatie, het overleg en de wil van alle betrokken partijen om te komen tot een oplossing is een voorbeeld hoe samen we in deze gemeente een gecompliceerde problemen op te lossen. Zeker uw ambtenaren verdienen een zeer groot compliment en een diepe buiging van respect.
 
(Na deze woorden stond Cees op en maakte een diepe buiging)
 
ik neem aan dat u geen vragen meer heeft.
 
En er waren uiteraard geen vragen, alleen maar bedankjes na afloop.
 
Update donderdag 9 november 2023
Donderdag 9 november 2023 werden de plannen door een algemene gemeenteraad goedgekeurd.
 
Cees maakte deze diepe buiging na z'n betoog
Het betoog van Cees begint bij 00:15:50 en duurt tot 00:18:45

Bron: PepProductions, vrijdag 3 november 2023

naar Marker Nieuws indexpagina