naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verslag betreft het boekjaar lopende van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.
 
Korte samenvatting
Afgelopen jaar stond in het teken van 10 jaar koningschap van koning Willem-Alexander. Daarnaast was het 26 jaar geleden dat koningin Beatrix Marken bezocht tijdens Koninginnedag 1997. Ter ere hiervan hebben wij een tentoonstelling in dorpshuis Het Trefpunt georganiseerd met als thema het 10-jarig koningschap van Willem Alexander en een terugblik op het bezoek van Koningin Beatrix aan Marken op 30 april 1997. Er was divers beeldmateriaal en documentatie aanwezig en de mogelijkheid om de film (TV-uitzending) van het bezoek van Koningin Beatrix aan Marken te bekijken. De entree voor deze tentoonstelling was gratis voor alle inwoners van Marken en andere geÔnteresseerden. Na afloop van de tentoonstelling op Marken, hebben wij het beeldmateriaal tevens tentoongesteld in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam.
 
Naast het beeldmateriaal uit ons eigen archief, hebben wij materiaal ontvangen van:
 
■  voormalig bestuursleden Trijntje van Altena en Ina Wilharm - officiŽle en onofficiŽle foto's, krantenknipsels, gastenboek etcetera. inzake het bezoek van Koningin Beatrix. Zij hebben tevens meegedraaid in de shifts (aanwezigheid delegatie COV bij tentoonstellingen).
■  Cees Zeeman - tv-uitzending bezoek Koningin Beatrix in PowerPoint.
■  Sylvia Horman-Vorst (voormalig bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland) - algemene foto's inzake 10 jaar koningschap Willem Alexander.
 
Wij bedanken hen voor hun hulp hierin.
 
Bestuur
Er is dit jaar een nieuwe aanmelding binnen gekomen voor toetreding tot het bestuur, te weten Tiny Uithuisje. Haar aanstelling/aantreding staat op agenda van de algemene ledenvergadering en wij hopen haar officieel in het bestuur te mogen verwelkomen. Daarnaast zijn Hein Zondervan (voorzitter) en Chantal Commandeur (secretaris) dit jaar herkiesbaar. Zij hebben zelf aangegeven in het bestuur te willen blijven en wij hopen derhalve dat zij herkozen zullen worden.
 
Koningsdag 2023
Ook dit jaar was er weer de samenwerking met de Stichting Marker Jongeren (SMJ). De voorbereidingen en Koningsdag zelf zijn goed verlopen, zonder ongeregeldheden. Dit jaar hebben wij voor het eerst het zanguurtje in de middag afgeschaft. Wij hebben dit moeten besluiten naar aanleiding van het niet voldoende kunnen vinden van voorzangers/zangeressen. Daarnaast waren de reacties naar aanleiding van het vorige jaar gematigd en zijn wij van mening dat het in de huidige opzet van het programma geen toevoeging meer heeft.
 
Het koffieconcert is vanaf dit jaar tevens ingekort van een uur naar een half uur. Dit in verband met het verminderde aantal bezoekers ervan en de beschikbare tijd in verband met de rest van het middagprogramma.
 
Verder is de locatie van het springkussen dit jaar gewijzigd. Om de festiviteiten meer op een plek te laten plaatsvinden (in het verlengde van de rest van de activiteiten) is de locatie gewijzigd van het Kerkplein naar het privť parkeerterrein van Buurterstraat 2. De COV is in overleg getreden met de eigenaar/verhuurder van het complex, MPO B.V.. Na diens akkoord tevens met de voorzitter van de bewonerscommissie, de heer Zoomers. Na overleg van MPO B.V. en de heer Zoomers met de overige huurders, is besloten dat wij van de locatie gebruik mochten maken. De stroomvoorziening hebben wij mogen gebruiken van Cees van Altena en Trijntje van Altena (Kerkbuurt 3). Na evaluatie met de bewoners is er reeds besloten dat ook op Koningsdag 2024 het springkussen op de parkeerplaats mag staan. Wij willen de heer Mul, de bewoners van Buurterstraat 2 en Cees en Trijntje van Altena ook hartelijk danken voor hun hulp in deze!
 
De gedecoreerden in de gemeente Waterland van 2023 zijn:
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M. (Mieke) Hollander-Pasma uit Monnickendam
Mevrouw J.M. (Anne) Legeland uit Monnickendam
 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw C.M. (Corrie) Knijn-Molenaar uit Ilpendam
Mevrouw A.C. (Linda) Binken uit Marken
De beer E. (Elbert) Stoker uit Marken
De heer K. (Klaas) Commandeur uit Marken
De heer P.A. (Piet) Kramer uit Ilpendam
De heer J.M. (Jeroen) van Oostrom uit Marken
De heer M.S. (Marco) Meijer uit Marken
 
Samenvattend was het een zeer geslaagde dag en samenwerking met de Stichting Marker Jongeren.
 
4 & 5 mei 2023
Het was een drukbezochte herdenking waar Juliana en CGK Marcantat de muzikale ondersteuning verzorgde. Dit jaar heeft, sinds corona, voor het eerst de Bevrijdingsbingo weer plaatsgevonden, in samenwerking met S.V. Marken. De bingo is goed bezocht en wij hebben positieve reacties mogen ontvangen. Dankzij onze sponsoren waren er mooie cadeaus om te verloten. Wij zijn onze sponsoren hier erg dankbaar voor.
 
Rabo Clubsupport
Afgelopen maand heeft iedereen weer kunnen stemmen op de COV. In 2022 hebben wij een cheque van Ä 199,67 mogen ontvangen. Dit jaar hebben wij Ä 310,03 mogen ontvangen. Een aanzienlijk hoger bedrag, waarvoor wij alle stemmers van harte willen bedanken.
 
Ten slotte
Als afsluiting willen wij iedereen die ons heeft gesponsord, ondersteund, en waarmee wij samen het programma hebben kunnen neerzetten, de donateurs/leden van Christelijke Oranjevereniging Marken & Oranje, Stichting Marker Jongeren, Marker Evenementen Stichting, EHBO Marken, Christelijke Muziekvereniging 'Juliana', Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat', Marker Mannenkoor, de militairen, dorpshuis Het Trefpunt en Sportvereniging Marken nogmaals hartelijk danken!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur, Astrid Commandeur & Tiny Uithuisje
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
 
         

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', maandag 30 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina