naar Marker Nieuws indexpagina
Werkgroep Wonen spreekt met gemeente en Monumentenzorg
inzake verduurzaming monumentale objecten
 
 Zoals u weet heeft de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) het initiatief genomen om de verduurzaming van de vele onder de monumenten en/of beschermd dorpsgezicht regelgeving vallende, panden op Marken te stimuleren. Het volgen van de strenge regelgeving bij het verlenen van vergunning voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen leidt in veel gevallen tot onbegrip bij de inwoners.

 

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de brochure “Verduurzaming monumentale objecten Gemeente Waterland”.
 
Dit is een initiatief van onze werkgroep Wonen, project verduurzaming, en wordt geleid door de heren Kelvin Molenaar en Tijs Klaver. Vanuit het bestuur wordt begeleiding en ondersteuning gegeven door Kim Klunder. Het project is op donderdag 11 mei 2023 gepresenteerd aan gemeenteraad van Waterland. Link naar inspreekreactie van donderdag 11 mei 2023.
 
De werkgroep is nu enkele maanden bezig met het inventariseren van de beschikbare data met betrekking tot regelgeving, subsidies, financiering en fiscale ondersteuningsmaatregelen. Een volgende stap was een overleg met verantwoordelijke personen van de Gemeente Waterland, de heer E.P. Everaardt alsmede vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Monumentenzorg), de heren G. Bogers, M. van Putten en H. de Witte. Dit overleg heeft dinsdag 12 september in een informele sfeer plaatsgevonden.
 
Na ontvangst van onze gasten op het centrale parkeerterrein van Marken is het complete gezelschap per fiets naar dorpshuis Het Trefpunt gereden voor een ontvangst met koffie en Marker taart. Na het welkom en overhandiging van een (klein) exemplaar van onze vuurtoren heeft voorzitter Cees van Altena van de Eilandraad een uiteenzetting gegeven van de problematiek zoals die door de inwoners wordt ervaren alsmede de factoren die op Marken deze problematiek zo complex maken. Daarna heeft de werkgroep middels een PowerPoint presentatie een aantal specifieke problemen, zoals het isoleren van ramen en plaatsen van zonnepanelen onder de aandacht gebracht. Afgesproken is dat er gestart zal worden met uitwisseling van beschikbare informatie aangaande de mogelijkheden van verduurzaming van monumentale panden. Na dit inhoudelijk gedeelte heeft het gezelschap per fiets een aantal specifieke locaties, waar de problematiek het duidelijkst is, bezocht. Met een lunch bij Brasserie Restaurant 'De Taanketel' is deze dag afgesloten
 
De werkgroep spreekt van een succesvolle dag, die mogelijk een eerste aanzet heeft gegeven tot een verdere uitwerking van het Eilandraad initiatief met medewerking met de Gemeente Waterland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
Werkgroep Wonen, project verduurzaming, van de
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 13 september 2023
naar Marker Nieuws indexpagina