naar Marker Nieuws indexpagina
Raadsleden krijgen brochure 'Verduurzaming Monumentale objecten' aangeboden
Eilandraad bestuurslid Kim Klunder heeft de eerste brochure overhandigd aan de voorzitter van de Raad, Marian van der Weele
 
Donderdagavond 11 mei 2023 kon bij agendapunt 9 ingesproken worden over niet-geagendeerde onderwerpen. Daar hebben Kelvin Molenaar en Tijs Klaver deze avond gebruik van gemaakt
 
Zij vertegenwoordigen de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), werkgroep 'Wonen' in dit speciale project 'Verduurzaming'. Vanuit het bestuur van de Eilandraad wordt dit project begeleid en ondersteund door Kim Klunder.
 
De heren Klaver en Molenaar hebben het plan, zoals beschreven in de Eilandraad brochure, toegelicht en de Gemeente Waterland opgeroepen dit initiatief te ondersteunen door deel te nemen aan de te vormen project werkgroep. Tevens werd aan de aanwezige raadsleden een fysieke brochure aangeboden.
 
Voorzitter Eilandraad, Cees van Altena, deelde de brochures uit aan de raadsleden  
Tijs Klaver (links) en Kelvin Molenaar hebben het plan, zoals beschreven in de Eilandraad brochure, toegelicht
  Wethouder Duurzaamheid & Monumenten kreeg (uiteraard) ook een brochure
 Brochure 'Verduurzaming Monumentale Objecten gemeente Waterland (pilot Marken)' in pdf 
Verduurzaming van Monumentale Objecten is een onderdeel uit de 'Toekomstvisie Marken 2021-2025'.
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: PepProductions, donderdag 11 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina