naar Marker Nieuws indexpagina
Verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6
 Bovenstaande in pdf 
 
Bijlagen:
340-19 Zienswijzenota 340-18 Raadsbesluit vvgb 340-19 Ruimtelijke onderbouwing
340-19 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 340-19 Asbestinventarisatie 340-19 Quick scan ecologie
340-19 Akoestisch onderzoek 340-19 Stikstofdepositie 340-19 Archeologisch bureauonderzoek
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 12 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina