naar Marker Nieuws indexpagina
Onderhoud Riool oude kern Marken
 
Na de aankondiging door de Gemeente Waterland zijn op maandag 14 november de werkzaamheden gestart aan de riolering. Deze duren minimaal 6 weken.
 
Het riool heeft bijna 25 jaar geen onderhoud gehad en het kost veel moeite om alles weer op orde te krijgen. Via de putten wordt onder andere al het rioolafval eerst los gespoeld, naar de opzuiglocaties gestuwd en daarna opgezogen om te worden afgevoerd. Letterlijk en figuurlijk een 'Shitklus'.
 
Dit levert af en toe, zoals aangekondigd, wat problemen en hinder op waar het parkeren en verkeersdoorstroming betreft.
 
Tot onze verbijstering worden de personen die het werk uitvoeren bij deze hinder soms op zeer onheuse wijze benaderd en aangesproken.
 
Deze mensen hebben totaal géén schuld aan het feit dat op Marken:
   Er 25 jaar geen onderhoud aan het riool is gepleegd;
   De straatjes smal zijn;
   De bruggen in slechte staat van onderhoud verkeren;
   De rioolputten soms midden op de openbare weg of in een tuin gesitueerd zijn;
   Het Zereiderpad een slecht begaanbare toegangsweg voor Marken is;
   Zwaar materiaal benodigd is om het afval af te voeren.
 
Als je klachten hebt richt je dan tot de persoon die verantwoordelijk is bij de Gemeente Waterland. Zoals in artikel 16965 vermeld, houd de afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de opzichter, de heer Django Bond, telefoon (0299) 658 669.
 
Dus beste Markers,
Behandel de mensen die het werk uitvoeren met respect en fatsoen,
En laat ze gewoon hun werk doen.
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 2 december 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina