naar Marker Nieuws indexpagina
Reinigen en inspecteren riolering oude kern Marken
Van maandag 14 november t/m vrijdag 30 december 2022
In week 46, vanaf maandag 14 november, wordt begonnen met werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en inspecteren van de riolering in de oude kern van Marken.
 
Op onderstaande tekening wordt aangegeven waar er gereinigd en ge´nspecteerd gaat worden. Omdat in 2020 al een deel is gedaan, is niet alles nodig. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa zes weken in beslag. FAB Riool & Wegenbeheer voert de werkzaamheden uit. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer ge´nformeerd middels een bewonersbrief.
 
Ten behoeve van de werkzaamheden vinden er geen stremmingen voor verkeer plaats. Het kan voorkomen dat er enige hinder ontstaat in verband met de plaatsing van werkvoertuigen, onze excuses hiervoor. Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.
 
De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer Django Bond, telefoon (0299) 658 669.
 Overzichtstekening in pdf 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 24 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina