naar Marker Nieuws indexpagina
Bedankje van organisatie kledingactie ‘Mensen in Nood 2022’
 
Kledingactie Mensen in Nood 2022
 
Een vrachtwagen met ruim 4 ton aan kleding verliet zaterdag 29 oktober jongstleden het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij 'Mensen in Nood' af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan bijgedragen hebben willen we heel hartelijk bedanken. Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle vrijwilligers van een “natje en een droogje” te voorzien.
 
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen én alle helpende handen van veel opgekomen vrijwilligers. Dankzij hun inzet was een groot karwei weer snel geklaard!!
 
Met uw kleding kan Mensen in Nood veel goeds doen!
Dit jaar is er veel aandacht voor Burundi. De onderwijssector in dit land kampt met vele uitdagingen. Veel scholen hebben bijvoorbeeld te maken met overvolle klassen, gebrek aan lesmateriaal, slechte kwaliteit van onderwijs, schooluitval en ziekteverzuim van leerlingen. Het gevolg is dat een groot deel van de kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school gaat en een aanzienlijk deel de school voortijdig verlaat. Deze situatie treft vooral de meest kwetsbare gezinnen die geen geld hebben voor een uniform en boeken. Zij houden hun kinderen vaak thuis voor huishoudelijk- en agrarisch werk.

Om de kwaliteit van onderwijs te verhogen, werkt Cordaid, waar Mensen in Nood onderdeel van is, met Resultaat Gerichte Financiering. Dat wil zeggen: Cordaid steunt scholen met subsidies die zij - binnen bepaalde kaders - zelf kunnen aanwenden om de grootste problemen het hoofd te bieden. Daarbij moeten de scholen rekening houden met de ontwikkelde plannen, het nationale onderwijsbeleid en de indicatoren die afgesproken zijn met Cordaid. Dat betekent: in een contract met de school worden prestatie-indicatoren opgenomen om de kwantiteit en kwaliteit van het onderwijs van scholen te kunnen meten. Scholen worden vervolgens betaald op basis van deze indicatoren, maar die betalingen zijn dus afhankelijk van de geleverde prestaties. Sommige indicatoren leveren een school extra geld op, zoals bijvoorbeeld het behoud van meisjes op school en het verhogen van het percentage kinderen dat school af maakt. Zo stimuleert Cordaid door Resultaat Gerichte Financiering dus de
verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs en verhoogt de hoeveelheid leerlingen die aan het onderwijs deelnemen.
 
De doelgroep bestaat uit 109.676 leerlingen (56.908 meisjes en 52.768 jongens) van 125 basisscholen in de provincie Muramvya van Burundi.
 
Wat ňnze organisatie op Marken betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR!!
 
En wilt u wat foto’s/videomateriaal zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website van www.MarkerNieuws.com.
 
                                                                      Nelie Springer-Zeeman
                                                                      Eef Visser       
 

Bron: Eef Visser, donderdag 3 november 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina