naar Marker Nieuws indexpagina
Reinigen en inspecteren riolering Marken (rectificatie)
Van maandag 24 augustus t/m vrijdag 18 september 2020
 
In de week van maandag 24 augustus (week 35) beginnen wij met werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en inspecteren van de riolering op Marken. Het betreft de gehele oude kern en de werfjes met uitzondering van de nieuwbouwwijk “Minnebuurt”.
 
Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa vier weken in beslag. Van der Valk en de Groot voert de werkzaamheden uit. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer geïnformeerd middels een bewonersbrief.
 
Ten behoeve van de werkzaamheden vinden er geen stremmingen voor verkeer plaats. Het kan voorkomen dat er enige hinder ontstaat in verband met de plaatsing van werkvoertuigen, onze excuses hiervoor. Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.
 
De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer Dango Bond, telefoon: (0299) 658 669.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 23 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina