naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuw college in gemeente Waterland geÔnstalleerd
v.l.n.r.: Ton van Nieuwkerk, Astrid van de Weijenberg, Roland Wolters en Harm Scheepstra
 
Een druk programma donderdagavond 7 juli 2022 tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Waterland. Zo werden de vier wethouders voor het nieuwe college geÔnstalleerd, werden er drie nieuwe raadsleden en ťťn duoraadslid beŽdigd ťn werd er afscheid genomen van twee wethouders.
 
Nieuw college Waterland
Onlangs werd het coalitieakkoord ĎWaterland: Vrij. Sociaal. Groen.í gepresenteerd. De nieuwe coalitie bestaat uit de partijen WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Voor WaterlandNatuurlijk vervult Harm Scheepstra de wethoudersfunctie. Astrid van de Weijenberg doet dit namens GroenLinks, Roland Wolters namens de VVD en Ton van Nieuwkerk voor de PvdA. Tijdens de raadsvergadering werden zij door de raad officieel tot wethouders benoemd.
 
 Coalitieakkoord 2022-2026 in pdf
 
De portefeuilleverdeling:
 Harm Scheepstra (WaterlandNatuurlijk) (0,70 fte)
Mobiliteit, Openbare Ruimte, Grondstoffenbeleid, Dierenwelzijn, Vastgoed, Informatievoorziening, Personeel en Organisatie, Project Nota verbonden partijen en Kernraden;
 
Astrid van de Weijenberg (GroenLinks) (0,70 fte)
WMO, Jeugd, Welzijn, Volksgezondheid, Kinderopvang, Integratie, Milieu, Handhaving, Landschap, Water, Monumenten, Duurzaamheid en Energietransitie;
 
Roland Wolters (VVD) (0,70 fte)
FinanciŽn, Economische Zaken, Markten, Toerisme, Havens, project Milieustraat, Sport, Onderwijs, Werk en inkomen;
 
Ton van Nieuwkerk (PvdA) (0,70 fte)
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken, Onderwijshuisvesting, project Galgeriet en project Sporthal Pierebaan;
 
Burgemeester Marian van der Weele
Openbare Orde en Veiligheid (OOV), Handhaving OOV, informatiebeveiliging, Cultuur, Dijkversterking, Communicatie, Dienstverlening, Regionale samenwerking, Representatie en externe betrekkingen;
 
Harm Scheepstra - 1e loco burgemeester
Astrid van de Weijenberg - 2e loco burgemeester
Roland Wolters - 3e loco burgemeester
Ton van Nieuwkerk - 4e loco burgemeester
 
Benoeming raadsleden en duoraadslid
Naast de installatie van de nieuwe wethouders werden er ook drie raadsleden benoemd. Kitty Tobias voor de fractie van WaterlandNatuurlijk, Barend Klein-Haneveld voor de fractie van GroenLinks Waterland en JaÔro Oranje voor de fractie van VVD Waterland. Jacco Schilder werd benoemd als duoraadslid voor VVD Waterland.
 
Afscheid Hendrik Boland en Theo van Eijk
Naast alle benoemingen werd er ook afscheid genomen van Hendrik Boland, die het afgelopen jaar verantwoordelijk was voor de portefeuilles FinanciŽn, Economische Zaken, Toerisme en Recreatie. Ook nam de raad afscheid van Theo van Eijk, die verantwoordelijk was voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Project Galgeriet, Bouw- en woningtoezicht en Onderwijshuisvesting. De raad bedankte hen voor hun inzet van het afgelopen jaar.
 
Burgemeester Marian van der Weele: Geduld is beloond met de totstandkoming van deze, programmatisch diverse, coalitie! De samenwerking in de raad is goed, het debat zal nog meer verdieping krijgen nu samenstelling van de oppositie en coalitie is veranderd. Ik verheug me op het voorzitten van levendige raadsvergaderingen de komende vier jaar. Met de installatie van het nieuwe college hebben we 4 wethouders die met ervaring en een frisse blik de ambities met veel inzet gaan waarmaken. Hendrik Boland en Theo van Eijk wil ik bedanken voor hun inzet voor de gemeente Waterland. We hebben het afgelopen jaar altijd op hun enorme  kennis en ervaring kunnen rekenen.
 
Nieuwe raadsleden
Nieuw duoraadslid
Theo van Eijk (links) en Hendrik Boland, met in hun midden Burgemeester Marian van der Weele

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 8 juli 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina