naar Marker Nieuws indexpagina
Planning project woningbouw Sportcomplex Marken
Raadsinformatiedocument / toezeggingen Raad van wethouder Van Eijk
  Het genoemde bestemmingsplan is op donderdag 9 juni 2022 door een algemene Raad goedgekeurd (17 voor en 0 tegen).
 
Het bestemmingsplan word zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Vervolgens staat er gedurende zes weken beroep open bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt aangetekend, dan is het bestemmingsplan na die zes weken onherroepelijk. Daarna kan gewerkt worden aan de omgevingsvergunning. Dat is vanaf begin augustus 2022.
 
 Bestemmingsplan (april 2022)
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Toezeggingen en moties'' week 23, 10 juni 2022

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 10 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina