naar Marker Nieuws indexpagina
PvdA woonenquête overhandigd aan Waterlandse wethouder Wonen
 
Vrijdagmiddag was een delegatie van PvdA Waterland, werkgroep wonen Eilandraad en bestuurslid Danny Zondervan van de Eilandraad aanwezig in dorpshuis Het Trefpunt. De resultaten van de woonenquête onder jongeren werden officieel overhandigd door Alexander Kaars van PvdA Waterland aan wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk. In de biljartzaal van Het Trefpunt kwamen het gezelschap samen.
 
Kleine toespraken waren er van Alexander Kaars en wethouder Ton van Nieuwkerk.
 
PvdA Waterland jongeren woonenquête
 Op verzoek van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) en de Jeugdraad Marken heeft de PvdA Waterland de woonenquête opnieuw in werking gezet! Alle jongeren in Waterland die deze enquête nog niet hadden ingevuld konden wederom weer meedoen. De enquête kon worden ingevuld tot en met 26 maart 2022.
 
De enquête is ingevuld door 75 jongeren uit Waterland, waarvan meer dan de helft door jongeren uit Marken. Veel van deze jongeren wonen nog thuis en willen graag een betaalbare woning in Waterland. De voorkeur gaat dan ook uit naar een sociale huurwoning of sociale koopwoning.
 
Uit de enquête kwam gelukkig wel naar voren dat de weg naar het zoeken van een woning duidelijk is. Alleen de woningen, die men graag zou willen, zijn nagenoeg niet te vinden. Men vindt veel van de aangeboden woningen te duur. De jongeren gaven daarom aan dat de gemeente meer betaalbare woningen moet gaan bouwen.
 
De woningnood is zo groot dat velen aangaven dat er groen opgeofferd mag worden maar dat de voorkeur uitgaat naar bouwen in de bestaande bebouwing.
 
Er werden ook een aantal hele mooie suggesties gedaan voor de gemeente door de jongeren:
   De gemeente moet eerder toestemming gaven voor nieuwe projecten en niet jaren bureaucratie en vervolgens afwijzen.
   Plekken voor Tiny Houses
   Bouwen op het winkelcentrum ’t Spil
   Met hoogbouw blijft het misschien betaalbaar voor veel jongeren
   Meer denken aan de jongeren en niet alleen de ouderen
   De nieuwbouw appartementen worden op dit moment alleen maar gebouwd voor de ouderen, de prijzen van de huizen waar ouderen uit komen zijn niet te betalen voor een starter.
  
Conclusie
De reacties zijn helder en duidelijk. Jongeren wonen massaal thuis bij hun ouders en willen het huis uit. Dit bleek zowel uit de eerste als uit de tweede enquête die PvdA Waterland onder jongeren hield.
 
De jongeren die de enquête invulden willen heel graag wonen in Waterland. Dit leeft dus in onze gemeente. Zij zoeken een sociale huur- koopwoning met name voor zichzelf. De woningen die te koop staan zijn veel te duur en de wachtlijsten voor huurwoningen zijn veel te lang. Tijdelijk wonen vinden de meesten alleen een goede optie als ze na die tijd niet terug hoeven naar hun ouders.
 
De PvdA trekt als conclusie dat we snel door moeten op het ingeslagen pad om veel meer kleine woningen of appartementen te bouwen. Op het Galgeriet in Monnickendam lukt dit al. We gaan daar 102 sociale huurwoningen en 103 sociale koopwoningen bouwen. Op Marken komen er sociale woningen bij in het woningbouwplan achter de sportvelden en in de Hoogkamplaan. Daarnaast gaan we samen met de Eilandraad verder kijken of er ergens op Marken mogelijkheden zijn voor tijdelijke jongerenwoningen.
(Bron: PvdA Waterland)
 
Uitslagen woonenquête in pdf

Bron: PepProductions, vrijdag 3 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina