naar Marker Nieuws indexpagina
Raadsvoorstel gewijzigd bestemmingsplan woningbouw S.V. Marken
 Conceptbesluit vaststelling bestemmingsplan (13 mei 2022) Raadsbesluit geurverordening (10 mei 2022) Nota van Zienswijze (13 mei 2022)
 Bestemmingsplan (april 2022)    Beeldkwaliteitsplan (4 mei 2022)
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 19, 13 mei 2022

Bron: Gemeente Waterland, maandag 16 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina