naar Marker Nieuws indexpagina
Marken hoopt op andere locaties voor mega windmolens
Door Mischa Korzec
De verbindingsdijk bij Marken wordt genoemd als de plek waar vier grote windturbines moeten komen. "Ik verwacht dat 80 procent van de Markers tegen is", zegt voorzitter van de Stichting Eilandraad Marken, Cees van Altena. Vanavond spreekt hij in bij de gemeente Waterland (Raadsvergadering) om duidelijk te maken dat er verder gezocht moet worden dan alleen de dijk bij Marken.
 
Waar de windmolens wel moeten komen weet van Altena ook niet. "Maar we willen niet dat er alleen naar de dijk wordt gekeken." De gemeente Waterland heeft de dijk tussen Marken en Uitdam aangewezen als zoeklocatie voor Windmolens in de gemeente. Nu staan daar al twee turbines met een totale hoogte van iets meer dan 100 meter. Er ligt nu een plan om daar vier turbines neer te zetten met een totale hoogte van bijna 200 meter.
 
Met de vier turbines zou de hele gemeente Waterland in een klap energieneutraal zijn. Om de mening van de inwoners van Waterland te peilen heeft de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW), de exploitant van de windmolens, een enquête uitgeschreven. Daaruit bleek dat van de 723 inwoners die de enquête hebben ingevuld 48 procent voor en 46 procent tegen was.
 
Geen protestactie
 "Die enquête was te sturend", vindt van Altena en daarom heeft de Eilandraad een eigen enquête gemaakt voor alleen Markers. Volgens van Altena laat de eigen enquête een juist beeld zien van de hoogte en impact op gezondheid, vogeltrek en het Natura 2000 gebied. "De enquête is geen protestactie, als de bewoners van Marken voor zijn dan is dat ook het standpunt van de eilandsraad", zegt van Altena. Al 400 markers hebben de enquête online ingevuld. Altena verwacht dat 80 procent tegen zal zijn.
 
De Raadsvergadering van de gemeente Waterland begint op 19.30 uur en is te volgen via Omroep PIM of via de stream van de gemeente Waterland.

Bron: NH Nieuws, donderdag 27 mei 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina