naar Marker Nieuws indexpagina
Enquête over uitbreiding windmolens bij 'De Nes'
Het bestuur van de Eilandraad draagt de papieren enquête over aan de Jeugdraad
 
Beste inwoners van Marken,
Uw mening doet ertoe!

De gemeente Waterland heeft 'De Nes' (en omgeving, waaronder de verbindingsdijk naar Marken) aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Vanwege de grote impact op de regio en in het bijzonder op Marken wil de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) uw mening horen via
deze enquête. Ons verzoek aan u om deze in grote getallen in te vullen.
 
Door middel van het geven van achtergrondinformatie probeert de werkgroep Natuur en Milieu van de Eilandraad u op objectieve wijze te informeren over de impact, maar ook over het waarom. Wij hopen dat dit van pas komt bij de beantwoording van de vragen. In deze enquête leggen we een aantal scenario’s aan u voor. Dit doen we alleen om te peilen hoe u over deze scenario’s denkt. We benadrukken dat we als Eilandraad in geen geval voorsorteren op wat voor scenario dan ook. Deze enquête bestudeert het draagvlak onder de inwoners.
 
 Lees hier meer achtergrondinformatie over dit onderwerp (in PDF) 
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 22 mei 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina