naar Marker Nieuws indexpagina
Opkomst Tweede Kamer op Marken 78,05%
VVD de grootste op Marken

#TK2021

De opkomst bij stembureau dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken was 78,05%.  Er zijn in dit stemlokaal 1.134 stemmen uitgebracht. Op Marken waren 1.453 personen kiesgerechtigd.  De redactie is bij dit getal ervan uitgegaan dat alle Markers op Marken gestemd hebben en dat inwoners van de andere kernen op Marken niet hebben gestemd. Deze verkiezing kon er wederom in de gehele gemeente Waterland worden gestemd.
 
De getallen zijn exclusief poststemmers uit Marken en Markers die maandag 15 & dinsdag 16 maart vervroegd hebben gestemd in Monnickendam of Broek in Waterland. Ofwel de opkomst had 'normaal' gesproken hoger geweest.
 
 De eerste stemmer op Marken was Pieter Pereboom (Pep) om 07.54 uur. De laatste was Robby Boes om 20.52 uur. Het stembureau ging pas om 07.53 uur open.
 
De legitimatieplicht was op Marken wederom heel goed bekend en ook hield iedereen zich aan de coronamaatregelen.
 
Maatregelen bij het tellen van de stemmen
Vanwege de coronamaatregelen, werd er niet geteld in de hal, maar in de barzaal van dorpshuis Het Trefpunt. Ook bij het tellen dient er 1,5 meter afstand worden gehouden.
 
Maatregelen vanwege de avondklok
■  Kiezers die gingen stemmen konden dit doen tot 21.00 uur. Dat gold ook voor kiezers die nog in de rij stonden na 21.00 uur. Zij konden daarna ongehinderd naar huis.
■  Kiezers die wilden kijken bij het tellen van de stemmen, konden dit na 21.00 uur doen. Zij hadden geen aparte verklaring nodig. Zij konden dat mondeling aangeven bij de handhavers.
■  Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, konden hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hadden daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij kregen een verklaring van de gemeente Waterland waarin stond dat ze stembureaulid of teller waren. 
 

#TK2021

Uitslag stembureau dorpshuis Het Trefpunt op Marken:
 Uitslag dorpshuis Het Trefpunt op Marken in PDF 

 ARCHIEF 'VERKIEZINGEN OP MARKEN / Tweede Kamer' 

Bron: PepProductions, woensdag 17 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina