naar Marker Nieuws indexpagina
Maandag 1 februari start bouw van gemaal 'De Poel'

Begin februari 2021 start aannemerscombinatie 'De Poel' (VOBI B.V. en Gebr. Beentjes GWW B.V.) in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met de bouw van een nieuw gemaal 'De Poel' aan de zuidkant van Monnickendam aan de N518. Het oude gemaal gaat met pensioen. Het nieuwe gemaal wordt ongeveer 200 meter ten noorden van het bestaande gemaal gebouwd.
 
Gemaal 'De Poel' regelt het waterpeil in de Waterlandboezem, het gebied tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend. De capaciteit van het nieuwe gemaal wordt 15% groter, kan in droge tijden waterinlaten en krijgt een vispassage.
 
De bouw van het gemaal
De bouw van het gemaal is verdeeld in twee fases. Hiermee beperken we de overlast voor het verkeer op de N518. Over het algemeen kan het verkeer gewoon doorrijden en is er op bepaalde momenten een snelheidsbeperking langs het project. Dit wordt op tijd aangegeven met bebording, verkeerslichten en indien noodzakelijk met verkeersbegeleiders. Eind 2022 wordt het nieuwe gemaal in gebruik genomen. Meer informatie over het project en de planning kunt u actueel volgen via de website van het hoogheemraadschap.
 
Verandering van het klimaat en het gemaal
Het klimaat verandert. Extreem weer, zware regenval, hogere temperaturen en perioden van droogte komen in de toekomst steeds vaker voor. Het nieuwe gemaal 'De Poel' met een capaciteit van 600 m3 per minuut (ongeveer een eengezinswoning vol water) zorgt er mede voor het poldergebied nog beter te beschermen tegen overstromingen. Bij droogte kan het gemaal extra water het gebied inlaten en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van waterschaarste.
 
Zorg voor landschap, flora en fauna
Architect Miel Karthaus van KBG Architecten heeft een passend, open ontwerp gemaakt met zorg voor landschap, flora en fauna. Het nieuwe gemaal met het gedicht 'Visitekaartje' past straks mooi in de omgeving. In de voorbereidingsfase van de bouw zijn bij natuuronderzoek sporen van noordse woelmuizen aangetroffen. Om deze dieren een nieuw onderkomen te bieden start het werk met de aanleg van een alternatieve verblijfslocatie voor de woelmuis. Iets ten noorden van de bouwlocatie leggen we een plas-dras oever aan in het water van De Poel.. Om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in Waterland krijgt het gemaal een vispassage. Zo kunnen de vissen veilig heen en weer zwemmen tussen de Gouwzee en De Poel.

 
Bovenstaande bewonersbrief in pdf Tekening van verkeersmaatregelen in pdf
  (paarse gekleurde geldt voor februari & maart 2021)
     

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), woensdag 27 januari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina