naar Marker Nieuws indexpagina
Gedicht 'Visitekaartje' siert nieuwe gemaal De Poel in 2022
Tussen de Gouwzee en De Poel in Monnickendam aan de N518 komt het nieuwe gemaal 'De Poel'. Door veel gebruik van glas heeft het nieuwe gemaal een open karakter en zijn de pompen van buitenaf goed te zien. Op de zijgevel van het gemaal is er net als het oude gemaal ruimte voor een gedicht. Dit voorjaar heeft het hoogheemraadschap de leden van Dichterskring Waterland uitgenodigd om een gedicht te schrijven passend bij het nieuwe gemaal De Poel. Negen lokale dichters deden mee aan deze oproep. Stuk voor stuk waren de gedichten erg mooi.
 
De jury bestaande uit architect Miel Karthaus, wethouder gemeente Waterland Astrid van de Weijenberg en Hoogheemraad Siem Jan Schenk heeft uit de ingezonden gedichten een Top 3 gedichten geselecteerd. Het publiek had de beslissende stem, welk gedicht op het gemaal komt. Het gedicht 'Visitekaartje' van mevrouw Hennie Pen Dijkema heeft met 53% van de stemmen gewonnen en mag het nieuwe gemaal De Poel straks sieren.

Visitekaartje
Hier lig ik met mijn lang lijf,
tussen Gouwzee en Poel.
Ooit met wind, toen met stoom,
nu met stroom, laat ik in en uit.

Water, land en lucht, uitzicht weids,
vissen trekken door mij heen.
Nat en droog, schoon en zoet,
dat is waar ik om maal.


Juryoordeel
Visitekaartje viel direct bij de jury in de smaak. Het "lang lijf" is beeldend en pakt je meteen. Deze metafoor gecombineerd met stoom en stroom is prachtig gevonden! In het gedicht zit ook veel beweging waardoor een dynamische tekst ontstaat. De jury is blij met de verwijzing naar de feitelijke taak van het gemaal: het peilbeheer en de vispassage. Ook de associatie met verleden, heden en toekomst maakt het beeld compleet. En de laatste zin brengt een glimlach op het gezicht van de lezer. Spitsvondige woordgrap, mooi bedacht!

Achtergrond nieuwe gemaal
Het klimaat verandert. Extreem weer, zware regenval, hogere temperaturen en perioden van droogte komen in de toekomst steeds vaker voor. Het nieuwe gemaal De Poel met een capaciteit van 600 m3 per minuut (ongeveer een eengezinswoning vol water) zorgt er mede voor om het poldergebied nog beter te beschermen tegen overstromingen. Bij droogte kan het gemaal extra water het gebied inlaten en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van waterschaarste. Ook krijgt het gemaal een vispassage. Zo kunnen de vissen veilig heen en weer zwemmen tussen de Gouwzee en De Poel. Medio 2022 zal het nieuwe gemaal in gebruik worden genomen.

De bouw van het gemaal De Poel wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), vrijdag 9 oktober 2020

naar Marker Nieuws indexpagina