naar Marker Nieuws indexpagina
Projectplan Waterwet Marken ligt binnenkort ter inzage
Zes weken, van donderdag 28 mei tot donderdag 9 juli 2020
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van donderdag 28 mei tot donderdag 9 juli 2020 ter inzage.
 
Projectplan Waterwet Marken vastgesteld
De zuid- en westkade van de dijk om Marken voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking om Marken tegen hoogwater te beschermen. Het projectplan Waterwet dat beschrijft op welke manier dat gaat gebeuren is op dinsdag 12 mei 2020 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Door de dijkversterking is Marken de komende 50 jaar weer veilig.
 
Procedure terinzagelegging
Het ontwerpprojectplan Waterwet met de bijbehorende stukken hebben in 2019 ter inzage gelegen. Vervolgens zijn de binnengekomen zienswijzen door Rijkswaterstaat verwerkt en beantwoord. Nu het projectplan is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, liggen de stukken gedurende een periode van zes weken, van donderdag 28 mei tot donderdag 9 juli 2020 ter inzage. Belanghebbenden die in 2019 een zienswijze op de ontwerp stukken hebben ingediend, kunnen tijdens deze periode in beroep gaan bij de Raad van State. Binnen zes maanden doet de Raad van State een uitspraak.
 
Inzien stukken
Vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, legt de provincie Noord-Holland het projectplan Waterwet met de bijbehorende stukken en de vergunning Wet natuurbescherming alleen digitaal ter inzage. Alle stukken zijn vanaf donderdag 28 mei 2020 in te zien op de website Provincie Noord-Holland. Het is ook mogelijk om per post een deel van de stukken te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar het e-mailadres Dijkversterking Marken. Daarnaast kunnen inwoners van Marken bij de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) op afspraak de stukken inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres Eilandraad.
 
Vragen projectplan Waterwet Marken
Heeft u nog vragen aan Rijkswaterstaat over de inhoud van de stukken? U kunt per e-mail vragen stellen of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).
 
 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 20 mei 2020

naar Marker Nieuws indexpagina