naar Marker Nieuws indexpagina
Tussenstand 'actie Ketsbrand' op Marken staat op € 12.214
'Waar een klein dorp groot in kan zijn'
 
De brand op vrijdag 31 mei jongstleden maakte twee monumentale houten huizen aan het Ketserpad onbewoonbaar en in een derde huis was sprake van ernstige rook- en waterschade. Om de eerste nood van de gedupeerden te lenigen en kosten te dekken die de verzekering niet vergoedt, waren er de afgelopen tijd diverse acties.
 
Een collecte in de Patmoskerk op Eerste Pinksterdag (9 juni) en diverse acties tijdens de Marker Havenfeesten (20 t/m 23 juni) brachten reeds 'leuke' bedragen op. Via het kerkblad van de Protestants Gemeente Marken werd vandaag bekend gemaakt dat op de 'bekende' bankrekening tot en met 21 juni is binnengekomen € 5.446.
 
Onderstaand een opsomming van de bedragen.
 
Specificatie:
Collecte 1ste Pinksterdag inclusief aanvulling diaconie
€ 4.200,00
Marker Havenfeesten
€ 2.568,50
IBAN NL75 RBRB 0841 3778 47 t/m 21 juni 2019

€ 5.446,00

 
 
Totaal :
€ 12.214,50
 

================

Op Marken zijn ongeveer 870 huishoudens : € 14,04 gemiddeld per huishouden

 
 
 
Voor degenen die nog iets willen bijdragen aan deze actie, kunnen deze bijdrage overmaken op IBAN:
 
NL75 RBRB 0841 3778 47
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marken
onder vermelding van “gedupeerden brand”.
 
 

Bron: PepProductions, donderdag 27 juni 2019

naar Marker Nieuws indexpagina