naar Marker Nieuws indexpagina
Opbrengst collecte voor getroffenen van Ketsbrand : € 3.737,55
Door de diaconie van de Protestantse Gemeente Marken aangevuld tot € 4.200,=
 
Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag, is er tijdens de Kerkdienst in de Patmoskerk, gecollecteerd voor de getroffenen van de brand aan de Kets op vrijdag 31 mei 2019.
 
De opbrengst is bekend gemaakt in de het kerkblad 'Protestants Marken' van deze week: € 3.737,55 en is door de diaconie aangevuld tot € 4.200,=.
 
Voor degenen die ook iets willen bijdragen aan deze collecte, is er ook de mogelijkheid om een bijdrage over te maken op IBAN:
 
NL75 RBRB 0841 3778 47
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marken
onder vermelding van “gedupeerden brand”.
 

Bron: Protestants Marken, donderdag 13 juni 2019

naar Marker Nieuws indexpagina