naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' 2018
Vier bestuursleden hebben het bestuur verlaten, v.l.n.r. Piet Boes, Lilian Zeeman-Teerhuis, Anton van Altena en Aagje Boes-Stoker
 
Naar aanleiding van de Algemene Jaarvergadering van dinsdag 30 oktober 2018, hierbij het verslag van het afgelopen jaar van de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje'.
 
Tijdens deze Ledenvergadering in dorpshuis Het Trefpunt waren totaal 15 personen aanwezig (elf bestuursleden en vier leden). Bij agendapunt 8, bestuursverkiezingen, hebben vier bestuursleden afscheid genomen van het bestuur.
 
Het huidige bestuur bestaat uit:
Joke Zeeman-Groen, Kees Schouten, Jaap Visser, Jannetje Uithuisje-Schouten, Neeltje van Altena, Marten van Altena en Neeltje Springer-Zeeman.
 
** Verslag van de secretaris, oktober 2018 **
 
De vorige algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 9 november 2017. Op dit moment telt het bestuur van de Oranjevereniging 11 leden. Sinds de vorige ledenvergadering zijn we 6x bij elkaar gekomen voor een vergadering.
 
27 april: Koningsdag
De weersvoorspelling was gelukkig gunstig zodat alle festiviteiten buiten konden plaatsvinden. Na 2 jaar achtereen het hele gebeuren naar binnen in dorpshuis 'Het Trefpunt' te hebben verplaatst, was het fijn dat alles nu buiten kon doorgaan.
Koningsdag startte zoals voorgaande jaren Koningsdag en daarvoor Koninginnedag startte: Met het rondrijden van een paar brommers, vanaf ongeveer 05:00 uur en sinds een aantal jaren met het rondlopen en rondfietsen met (gas)toeters.
Om 07.00 uur was er reveille: Verspreid binnen Marken stonden muzikanten van de Christelijke muziekvereniging 'Juliana' met hun muziekinstrument vanaf hun huis of in de straat de reveille te spelen. Twee jongedames van Juliana stonden op de Kerktoren te blazen. Het was rustig weer, dus het was overal goed te horen.
Het vlag hijsen vond met en door de militairen om 08.00 uur plaats op het Kerkplein. Onder grote belangstelling en met ceremonieel ging de vlag in top. Evenals vorig jaar liep voorop een vaandeldrager, in het Marker gekleed. Dit jaar was dat Auke Teerhuis. Na de muzikale rondgang door Marken met de Christelijke muziekvereniging 'Juliana' vond de aubade plaats op een bomvol Kerkplein. Burgemeester Luzette Kroon was weer in Marker klederdracht gekleed door Neeltje van Altena-Boneveld en Jannetje Uithuisje-Schouten. De burgemeester nam de aubade af en was in gezelschap van wethouder Jacob Kes.

Dit jaar waren er twee personen op Marken die een Koninklijke onderscheiding hadden ontvangen en die werden bij deze gelegenheid in het zonnetje gezet, dit waren Cornelis Roos, Buurt 1 en Dirk Schipper, Meester Visserstraat.
De basisschoolkinderen hadden mooie nieuwe Koningsliedjes ingestudeerd en deze werden luidkeels ten gehore gebracht, onder muzikale begeleiding van 'Juliana'.
Na de aubade was er koffie met een koekje voor de gehele Marker bevolking wat één ieder zich goed liet smaken. Voor de kinderen was er een oranje ijsje.
Het Marker Brass Ensemble had vandaag andere activiteiten op het programma staan, dus werd het koffieconcert dit jaar verzorgd door een optreden van de Havendijkband. Zij stonden al klaar en hebben opgetreden tijdens de koffie, van 11.00-12.00 uur.
 
Vanaf 12.00 uur werd de (kindervrij)markt opgesteld vanaf Kerkbuurt nummer 1 tot aan de Zonnewijzer en werd het springkussen opgeblazen. Er stond een bar met tap onder een tent bij de Zonnewijzer opgesteld. Deze was goed te bereiken.
Het was genieten geblazen, het weer liet zich van zijn goede kant zien. Beter nog dan voorspeld was. Er waren volop mensen op de been en er was eten en drinken voldoende te verkrijgen op de markt. Ook was het druk op de kindervrijmarkt, waar vele kinderen hun waren toonden.
De poffertjes waren vooral bij de kinderen in trek, maar ook de gebakken vis, broodjes haring  en worst lieten zich goed smaken.
De kinderen leefden zich uit op het springkussen en/of bij de clown Peppino. Net als voorgaande jaren was er voor de allerkleinsten een ballenbak. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.
 
Het weer werkte prima mee en de eerste muzikale optredens van de middag konden van start gaan. Het podium stond in de hoek Zonnewijzer / Grote Kerk.
 
Als eerste kwamen 'de Kokosmakronen', altijd goed voor leuke muziek en veel gezelligheid. Daarna het zanguurtje, evenals vorig jaar begeleid door de Feestband van Juliana en met medewerking van Nick en Maikel op keyboard en drums. Het was weer een groot succes. Veel vaderlandse liederen werden gespeeld en andere liedjes van weleer. Dit blijft een jaarlijks hoogtepunt. Vooral de oudere generatie op Marken geniet hiervan en er werd door velen meegezongen, zowel door jong als oud.
Vervolgens kwam de band 'Bears on the Road' (BotR), de straat stond volledig op zijn kop. Iedereen zong en danste mee met de liedjes van deze Markerband.
Om 17.30 uur werd afgesloten met 'Het Wilhelmus', wat luidkeels werd meegezongen.

Het rondschrijven van de Stichting Marker Jongeren en de Oranjevereniging, een week voor koningsdag, betreffende het alcoholgebruik op deze dag, is, voor zover wij konden zien, goed nageleefd.
Mede dankzij het mooie weer is het een geslaagde dag geworden. Wel is te merken dat het aantal aanwezigen terugloopt. Hoewel het evengoed nog druk was, waren er toch minder mensen aanwezig, wellicht doordat het een vakantieweek is en velen daardoor op vakantie zijn.
 
3 mei: Kienen
Dit evenement vond, evenals voorgaande jaren, plaats in de kantine van Sportvereniging Marken, voor onze leden van 60 jaar en ouder. Degenen die slecht ter been waren konden gehaald en later weer thuisgebracht worden met de auto door één van de bestuursleden van de Oranjever. De entree was € 5.- per persoon.
Alle aanwezigen kregen koffie met gebak en later een borrel en een hapje aangeboden. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Er waren mooie prijzen te winnen en alle 61 belangstellenden gingen na afloop tevreden naar huis.
 
4 mei: Dodenherdenking
De herdenking begon om 19.15 uur in dorpshuis 'Het Trefpunt'. Om kwart voor acht ging iedereen naar buiten om het laatste deel van de herdenking buiten bij de gedenktekens te laten plaatsvinden en daar de twee minuten stilte te houden. Er vond een kranslegging plaats en er was gelegenheid om bloemen neer te leggen.
 
De herdenking werd druk bezocht, zowel door oud als jong. Het weer liet zich wederom van een goede kant zien. Burgemeester Luzette Kroon was namens Burgemeester & Wethouders van Waterland aanwezig, in gezelschap van wethouder Jelle Kaars. Zij deden namens de Gemeente Waterland een kranslegging. Het geheel stond dit jaar onder muzikale begeleiding van het 'Marker Brass Ensemble' en het 'Marker Mannenkoor'. Een aantal kinderen van groep 8 van de Basisschool 'De Rietlanden' lazen een gedicht voor, alsmede de namen van de Marker gevallenen en de inzittenden van de Britse bommenwerper, die een aantal jaren terug vlakbij Marken is geborgen en waarvoor een gedenkteken staat naast dat van de Marker slachtoffers. Ook hielpen de leerlingen bij het leggen van de kransen. Na afloop was er in Het Trefpunt koffie of thee voor alle deelnemers.
Het was een mooie, bijzondere en gedenkwaardige herdenking.
 
Ook voor het komende jaar worden al voorbereidingen getroffen voor de diverse festiviteiten. Wij hopen met elkaar weer datgene te organiseren, wat u al jaren van ons gewend bent.
 
Hoewel hier wel een opmerking bij geplaatst moet worden: Het blijkt dat er steeds minder bewoners op Marken bereid zijn het lidmaatschapsgeld voor de Oranjevereniging te betalen. Daardoor slinken onze financiën. De kosten voor Koningsdag worden hoger en daardoor zitten we financieel in zwaar weer.
We hopen van harte dat iedereen op Marken de noodzaak inziet van het jaarlijks financieel bijdragen aan het organiseren van Koningsdag, Bevrijdingsdag en de herdenkingen op 4 mei!
 
Namens de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', de secretaris
 
 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zondag 4 november 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina