naar Marker Nieuws indexpagina
Bericht van de penningmeester van de Oranjevereniging op Marken
 
De penningmeester van de Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’ wil de de inwoners van Marken verzoeken, die nog niet de bijdrage van 2018 hebben overgemaakt, dit alsnog te doen.
 
De bijdrage, op de ledenvergadering besproken, bedraagt:
€ 10,00 voor een gezin
€ 5,00 voor gezinsleden ouder dan 18 jaar en voor alleenstaanden
 
De betaling is vrijwillig, maar zorgt ervoor dat de Oranjevereniging Koningsdag kan blijven organiseren op Marken.
 
Heeft u de acceptgirokaart gemist of bent u deze kwijt, u kunt uw bijdrage overmaken op
 
NL98 INGB 0004 7275 88
 
ten name van Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij penningmeester Kees Schouten, telefoon (0299)-601506.
 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', maandag 10 september 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina