naar Marker Nieuws indexpagina
Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen Marken
 
Op 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met de gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de provincie Noord-Holland de plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in dorpshuis 'Het Trefpunt'. Op basis van de reacties die avond, en overleg met de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), heeft RWS recent twee belangrijke documenten opgeleverd. Dit betreft de Bestuurlijke notitie MIRT-Planuitwerking Dijkversterking Marken en de Uitwerking van de meekoppelkansen Marken. Deze zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders van het hoogheemraadschap, gemeente en provincie, die er dinsdag 6 maart 2018 over moeten adviseren naar de minister.
 
Op maandag 26 februari 2018 heeft de Eilandraad via een brief haar advies uitgebracht. De Eilandraad heeft daarin diverse aandachtspunten geformuleerd over bijvoorbeeld verbeteren van de waterafvoer binnen Marken (duiker bij Het Kruis), het technisch ontwerp bij Rozewerf en het belang van het daadwerkelijk uitvoeren van meekoppelkansen. Het volledige advies leest u in bijgaande brief.
 
 Advies van Eilandraad - MIRT-Planuitwerking Dijkversterking Marken  (26 februari 2018) 
 Uitwerking meekoppelkansen Dijkversterking Marken  (19 februari 2018) 
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 27 februari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina