naar Marker Nieuws indexpagina
Druk bezochte bewonersbijeenkomst 'Dijkversterking Marken'
maandag 15 januari 2018 in dorpshuis 'Het Trefpunt'
 
Maandag 15 januari 2018 werd er in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken een bewonersbijeenkomst georganiseerd inzake het 'Project Dijkversterking Marken'.
 
Rijkswaterstaat organiseerde deze informatieavond, samen met de partners:
Provincie Noord-Holland
Gemeente Waterland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Stichting Eilandraad Marken (werkgroep Dijkversterking)
 
Er werd gestart met een plenaire presentatie (zie onder) waarin kort werd  teruggeblikt op wat er allemaal is gebeurd in het ‘Project Dijkversterking Marken’ sinds de vorige bewonersbijeenkomst.
 
Verder werd er een doorkijk gegeven op hoofdlijnen naar de planning van 2018. Na afloop van de plenaire presentatie was een ieder welkom op de informatiemarkt. Daar waren meerdere stands met informatie over de verschillende locaties op Marken. Daar werd onder andere met foto’s de huidige situatie getoond en werd met impressies een indruk van hoe de nieuwe situatie eruit kan komen te zien. Uiteraard kon een ieder vragen stellen, mondeling dan wel schriftelijk.
 
Onderstaand de presentatie, in PDF & PowerPoint, welke met toelichting werd gebracht door Rijkswaterstaat en Ingenieursbureau Sweco.
 
 Presentatie Rijkswaterstaat & Sweco in PDF   PowerPoint presentatie Rijkswaterstaat & Sweco 
Foto : Luzette Wagenaar-Kroon
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: PepProductions, woensdag 17 januari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina