www.MarkerNieuws.com 

Terug naar Marker Historie
'Verdwenen' op Marken
Terug naar Marker Historie
Deze pagina geeft een beeld van bouwwerken en ander zaken, die op Marken of soms in het algemeen, verdwenen zijn

*****

* Restafval in vuilniszakken *
Ondergrondse restafval containers zijn per medio oktober 2020 operationeel
Laatste ophaaldag vuilniszakken in historische kern: vrijdag 23 oktober 2020

*****

* Raadhuis met burgemeesterswoning *
Kerkbuurt 22

*****

  * Pupillenlat *
In de jaren 70, toen alle pupillen nog op gewone velden speelden, zag je ze nog. Een centimeter of 60 onder de gewone lat hingen de pupillenleiders een extra lat: de pupillenlat. De pupillenlat was zeg maar een wit geverfde houten lat die met twee ijzeren haken aan de bovenlat van het te verdedigen doel werd gehangen.
 
De pupillenlat is uitgevonden door jeugdbesturen die zo'n groot seniorendoel te bedreigend vonden voor kleine broekenmannen van nauwelijks een meterlang. Net alsof zo'n keepertje meer kans had een bal tegen te houden die op 1 meter 80 centimeter over zijn hoofd zeilde dan op 2 meter 44 centimeter!
 
Toen de F- en E-pupillen op halve velden gingen spelen met kleine doeltjes, verdween de pupillenlat en werd nooit meer ingevoerd.
 

*****

  * Buurterstraat 2 *
Voormalige groenteboer / cadeauwinkel
Gesloopt in januari 2021
 

*****

  * Buurterstraat 46 *
Voormalige stal
Gesloopt in ..........
 

*****

  * Parkeerwachtershuisje *
Kruisbaakweg / parkeerterrein
Gesloopt op dinsdag 25 mei 2021
 
+

*****

* Snackbar 'De Berehap', Buurterstraat 20 *

*****

  * De Hellingschuur *
Marker haven
De scheepswerf en de helling in Marken werden in 1885 gebouwd in opdracht van C. den Haas. Hij was scheepsbouwer in Monnickendam. Omdat de werf buitendijks lag, was de werkvloer boven het hoogste waterpeil aangebracht. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit reparatie en onderhoud van de Marker vissersvloot. Er waren twee hellingen naast elkaar, waar de botters in span schoongemaakt en geteerd werden. Er werden alleen kleine schepen gebouwd. Door de teruggang van de visserij na de afsluiting van de Zuiderzee kreeg de werf steeds minder werk. Als onderdeel van de reconstructie van de Marker haven in het Zuiderzeemuseum zijn ook deze helling en werf hier gereconstrueerd.
 

*****

  * Patattent van Klaas patat *
Westerstraat
 

*****

  * Buurt 3 nummer 4 *  

*****

  * Hooischuur op Buurt 3 *
Tegenwoordig staan daar HAT-woningen
(Huizen voor Alleenstaanden of Tweepersoonshuishoudingen)
 

*****

  * Patattent van Piet patat *
Buurterstraat / Kets - tegenover Buurt 1
 

*****

* Gereformeerde Kerk & School *
Kerkbuurt 98 &99 (Kerk) - Kerkbuurt 93 & 93a (school)
Gereformeerde Kerk links en Gereformeerde School rechts (gezien vanaf de huidige Walandweg)

*****

  * Gereformeerde Kerk *
Kerkbuurt 98 & 99
 

*****

  * Clubgebouw *
Buurterstraat
 
 

*****

  * Gebouw buitendienst gemeente Marken *
Buurterstraat
 

*****

  * Het gemaal nabij Rozewerf *  
 
In 1955 werd er bij het gemaal een uitkijktoren gebouwd voor onze nationale luchtbescherming. Op Marken vervulde Sijmen Schouten deze burgerplicht. Hij was er bij tot 1963. De uitkijktoren is gesloopt in 1981. Het gemaal zelf is in 1997 gesloopt.
 
 
Het gemaal in aanbouw (12 december 1929). Het is hoog water. Het water binnen de dijk lijkt wel hoger te staan dan buitendijks. De man in uniform is havenmeester Harm Hendrik ten Napel. (archief HHNK)
 
In 1955 werd er bij het gemaal een uitkijktoren gebouwd voor onze nationale luchtbescherming. Hier vervult Sijmen Schouten (zie foto) deze burgerplicht. Hij was er bij tot 1963. De uitkijktoren is gesloopt in 1981.
 
De cijfers 10 en 11 op het muurtje (borstwering) zijn klokuren, als hulpmiddel om snel de richting van de waargenomen vliegtuigen te kunnen doorgeven. De uitkijkpost was een luchtwachtpost van het Korps Luchtwachtdienst, post 4T3 Marken, roepnaam Tinus 3.
 
Het was een militaire uitkijkpost als onderdeel van de luchtverdediging om laagvliegende Russische vliegtuigen te spotten. De post was al in 1953 gereed, toen werd de telefoonleiding aangelegd. J. de Waart was rond 1955 posten oudste/postcommandant.
 
 
Op het gemaal was een zwart marmeren plaat aangebracht.
Plantekening

*****

  * IJskar op Kerkbuurt *  
 
Aaltje Vlasbloem-de Groot verkocht in Marken ijs met haar ijskar voor Kerkbuurt 28 (huis van 'Bappe Zaantje'). Haar man Pieter Vlasbloem maakte het ijs in het in 1937 gebouwde ijshok. De ijsblokken kwamen verpakt in jute zakken uit Monnickendam en werden met een kar naar de Kerkbuurt getransporteerd. De melk werd geleverd door Jan Schouten (Jan de Kalster). Het ijs werd gemaakt in een groot houten vat, het mengen (draaien) gebeurde met de hand en was een enorme klus.
 

*****

  * Sloot richting Kerk / Kerkbuurt *  

*****

Terug naar Marker Historie