www.MarkerNieuws.com 

Terug naar Marker Historie
'Verdwenen' op Marken
Terug naar Marker Historie
Deze pagina geeft een beeld, van bouwwerken die op Marken verdwenen zijn

*****

  * Buurterstraat 2 *
Voormalige groenteboer / cadeauwinkel
Gesloopt in januari 2021
 

*****

  * Parkeerwachtershuisje *
Kruisbaakweg / parkeerterrein
Gesloopt in ...........................
 
+

*****

* Snackbar 'De Berehap', Buurterstraat 20 *

*****

  * De Hellingschuur *
Marker haven
De scheepswerf en de helling in Marken werden in 1885 gebouwd in opdracht van C. den Haas. Hij was scheepsbouwer in Monnickendam. Omdat de werf buitendijks lag, was de werkvloer boven het hoogste waterpeil aangebracht. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit reparatie en onderhoud van de Marker vissersvloot. Er waren twee hellingen naast elkaar, waar de botters in span schoongemaakt en geteerd werden. Er werden alleen kleine schepen gebouwd. Door de teruggang van de visserij na de afsluiting van de Zuiderzee kreeg de werf steeds minder werk. Als onderdeel van de reconstructie van de Marker haven in het Zuiderzeemuseum zijn ook deze helling en werf hier gereconstrueerd.
 

*****

  * Patattent van Klaas patat *
Westerstraat
 

*****

  * Buurt 3 nummer 4 *  

*****

  * Hooischuur op Buurt 3 *
Tegenwoordig staan daar HAT-woningen
(Huizen voor Alleenstaanden of Tweepersoonshuishoudingen)
 

*****

  * Patattent van Piet patat *
Buurterstraat / Kets
 

*****

  * Gereformeerde Kerk op Kerkbuurt *
Kerkbuurt
 

*****

  * Clubgebouw *
Buurterstraat
 

*****

  * Het gemaal nabij Rozewerf *  
 
In 1955 werd er bij het gemaal een uitkijktoren gebouwd voor onze nationale luchtbescherming. Op Marken vervulde Sijmen Schouten deze burgerplicht. Hij was er bij tot 1963. De uitkijktoren is gesloopt in 1981. Het gemaal zelf is in 1997 gesloopt.
 
 
Het gemaal in aanbouw (12 december 1929). Het is hoog water. Het water binnen de dijk lijkt wel hoger te staan dan buitendijks. De man in uniform is havenmeester Harm Hendrik ten Napel. (archief HHNK)
 
In 1955 werd er bij het gemaal een uitkijktoren gebouwd voor onze nationale luchtbescherming. Hier vervult Sijmen Schouten (zie foto) deze burgerplicht. Hij was er bij tot 1963. De uitkijktoren is gesloopt in 1981.
 
De cijfers 10 en 11 op het muurtje (borstwering) zijn klokuren, als hulpmiddel om snel de richting van de waargenomen vliegtuigen te kunnen doorgeven. De uitkijkpost was een luchtwachtpost van het Korps Luchtwachtdienst, post 4T3 Marken, roepnaam Tinus 3.
 
Het was een militaire uitkijkpost als onderdeel van de luchtverdediging om laagvliegende Russische vliegtuigen te spotten. De post was al in 1953 gereed, toen werd de telefoonleiding aangelegd. J. de Waart was rond 1955 posten oudste/postcommandant.
 
 
Op het gemaal was een zwart marmeren plaat aangebracht.
Plantekening

*****

   
Terug naar Marker Historie