HOME (Marker Agenda)

Sirene van de veiligheidsregio
De sirenes, die worden gebruikt om mensen te waarschuwen voor acuut gevaar bij grote calamiteiten, worden iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest.
 
 
Naast Schildersbedrijf Kees Vlasbloem
Boxenring 39
1156 DK  Marken
 
 

HOME (Marker Agenda)