naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 30 juni 2024
Live via Omroep PIM vanuit de Havenfeesten tent
2e zondag van de zomer
Voorganger : Ds. Huib Klink
Begeleiding gemeentezang : Voor Anker Band
Muzikaal duo : Lydia Kes en Nick Springer
Aanvang : 10.30 uur
 
Collecte:
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken 
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 30 juni 2024  

Bron: Protestants Marken, woensdag 26 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina