naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Gewijzigde Voorjaarsnota 2024 gemeente Waterland
Versie 2, woensdag 19 juni 2024
 
Onderwerp
Gewijzigde Voorjaarsnota 2024 (404-50)
 
Voorstel
De gewijzigde Voorjaarsnota 2024 vast te stellen.
 
Inleiding
Op 5 juni is de begrotingswijziging kunstgrasvelden door de raad vastgesteld. Deze wijziging is in de gewijzigde voorjaarsnota verwerkt.
 
Ook naar aanleiding van de ontwikkelingen van de meicirculaire in het gemeentefonds is de voorjaarsnota aangepast. De meicirculaire is niet in deze voorjaarsnota verwerkt. Wel zijn een aantal in de eerdere versie doorgevoerde bezuinigingen uit deze versie verwijderd:
   afstoten zwembad en het schoolzwemmen
   stopzetten van het financieren van het muziekonderwijs.
 
Wij hebben bovenstaande bezuinigingen geschrapt om twee redenen:
 
1. Bij het opstellen van de voorjaarsnota dachten wij nog dat het meerjarig sluitend maken van de begroting 2025 slechts mogelijk was door de verhoging van structurele inkomsten en de bezuinigingen conform het worst case scenario. Nu achten wij - door de verhoging van het gemeentefonds - een (gemixte) keuze tussen bezuinigingen conform het worst case scenario en verhoging van structurele inkomsten mogelijk. De noodzakelijkheid van het op voorhand verwerken van het worst case scenario in de voorjaarsnota vervalt daarom.
 
2. Het meerjarig sluitend maken van de begroting 2025 kan op deze wijze via een integrale - door de Raad te maken - afweging tussen aanvullende, noodzakelijke bezuinigingen en structurele inkomstenverhogingen plaatsvinden.
 
Nadeel van deze keuze is uiteraard wel dat de tekorten in de ravijnjaren in de voorjaarsnota oplopen. Tegelijkertijd zijn er meer waarborgen gerealiseerd dat we in de begroting 2025 tot een meerjarig sluitende begroting komen.
 
Het geraamde meerjarig resultaat ziet er als volgt uit:
 
 
Voorjaarsnota 2024 - 19 juni 2024 (404-52) in pdf

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 20 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina