naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Enquête nieuwe uitvoering Marker vlag
Stemmen kan tot en met vrijdag 28 juni 2024
 
Toelichting enquête en voorwaarden
 U herinnert zich vast nog wel de commotie die precies een jaar geleden tijdens de feesten rondom 'De slag op de Zuiderzee' ontstond over ons wapen “Het Moriaanshoofd”. De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) heeft toen de belofte gedaan om grondig onderzoek te doen en, afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, actie te ondernemen om verdere discussie te voorkomen.
 
Jan Schild heeft op ons verzoek een gedegen, nog steeds lopend, onderzoek gedaan naar de herkomst van de afbeelding van het wapen. In januari van dit jaar heeft hij de uitkomsten van zijn onderzoek aan de inwoners gepresenteerd. Afgezien van een groot aantal interessante wetenswaardigheden waren enkele conclusies van belang:
 
   Tot op heden kan er geen enkele verband worden gelegd met het (Nederlandse) slavernijverleden;
   De afbeelding op de door vele Markers gebruikte vlag (in zowel de geel/blauwe als in de witte uitvoering) is afkomstig uit het in 1925 verschenen plaatjesalbum Nederlandsche Gemeentewapens een reclame-uiting van Koffie HAG;
 
Bovendien kwam naar voren dat er al sinds de jaren zeventig een officiële Marker gemeentevlag bestaat. Deze is, zoals gebruikelijk, niet voorzien van een wapen, en was voor velen van ons onbekend. Ook deze vlag kan natuurlijk gekozen worden om in de toekomst te gebruiken.
 
Op basis van deze uitkomsten heeft de Eilandraad besloten om:
   vanaf 1 juni 2024 het logo van de Eilandraad te vervangen door de uit 1862 daterende versie van het Marker wapen;
   de inwoners van Marken een nieuwe vlag te laten kiezen. Dit kan de officiële vlag zijn van de gemeente Marken (sinds 1972) of een nieuwe uitvoering voor een Marker vlag met een nieuw Morenhoofd.
 
Op de voorzijde ziet u de officiële Marken vlag en de voorgestelde ontwerpen met het nieuwe Morenhoofd waaruit u een keuze kunt maken.
 
Het is de bedoeling dat hiermee de oude vlag uit het straatbeeld verdwijnt.
 
Aan de enquête hebben we wel de voorwaarde verbonden dat de response uit minimaal 150 reacties moet bestaan. Uitgaande van 750 huishoudens kan bij een lager aantal reacties de enquête niet als representatief beschouwd worden.
 
De uitslag van de enquête zal worden bekend gemaakt op de laatste dag van de Havenfeesten, zondag 30 juni 2024.
 
Tijdens de Havenfeesten krijgt u de mogelijkheid via een intekenlijst de gekozen vlag via de Eilandraad te bestellen. Bij een groot aantal bestellingen kunnen we een redelijke prijs afdwingen en zo Marken van een nieuwe vlag voorzien.
 
Tot slot delen wij u mede dat bij geen belangstelling voor het bestellen van een nieuwe vlag de bemoeienis van de Eilandraad bij deze problematiek eindigt en we het moment van aanschaf van de nieuwe vlag aan de inwoners overlaten.
 
 Complete inlegvel in pdf  Alleen het enquête formulier in pdf  info@eilandraad.nl
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van donderdag 20 juni 2024
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 19 juni 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina