naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Brandweer Marken maakt water-ereteken voor omgekomen collega’s
Er werd stilgestaan bij brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak
Om 13.00 uur werd het water-ereteken gebracht nabij het Herdenkingsmonument 'The Wave'  op Marken

Vandaag, zaterdag, 15 juni, werd voor de dertiende keer landelijk stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak. Bij veel brandweerkorpsen hingen de brandweervlaggen halfstok. En bij meer dan honderd posten werd tegelijk met het herdenkingsmoment in Arnhem, om 13.00 uur, een minuut lang het water-ereteken gemaakt. En zo ook korps Marken. Dit 'Marker' water-ereteken werd nabij het herdenkingsmonument 'The Wave' aan de haven van Marken gebracht.
 
Jaarlijks worden op de derde zaterdag in juni alle brandweermensen die zijn omgekomen tijdens of ten gevolge van het uitvoeren van het brandweervak herdacht. 
 
Respect
Sinds 2012 staat in de wijk Schaarsbergen in Arnhem het Nationaal Brandweermonument. Daar wordt stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens hun werk voor de brandweer. Hier wordt respect getoond dat omgekomen brandweercollega’s toekomt. Een plaats om te herdenken, maar ook om te overdenken en te beseffen dat brandweermensen een mooi en veelzijdig, maar ook gevaarlijk beroep uitoefenen.
 
Jaarlijkse herdenking
Vele brandweermensen komen hier jaarlijks bijeen, op de derde zaterdag van juni, om onze dankbaarheid uit te spreken voor de toewijding van alle brandweermannen en -vrouwen aan onze maatschappij. Want de brandweer neemt daarin met 27.000 mensen en bijna duizend kazernes een belangrijke plaats in.
 
Ereteken bij de brandweerposten
Ook dit jaar werden alle korpsen in Nederland opgeroepen om op zaterdag 15 juni bij zo veel mogelijk posten en kazernes tussen 12.00 en 15.00 uur de brandweervlag halfstok te hangen en om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 13.00 uur, een minuut lang het water-ereteken te maken. Meer dan honderd posten maakten het water-ereteken. Niet alle korpsen zijn in de gelegenheid om ook daadwerkelijk (fysiek) bijeen te komen of het ereteken te maken. Maar alle korpsen zijn die dag in gedachten met elkaar verbonden. Zo worden de verhalen van de omgekomen collega’s levend gehouden.

  Ook bij de kazerne aan de Buurterstraat hing de vlag halfstok

Bron: PepProductions, zaterdag 15 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina