naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Europese Parlementsverkiezing 2024
donderdag 6 juni 2024 van 07.30 tot 21.00 uur
Op donderdag 6 juni 2024 vindt de volgende Europees Parlementsverkiezing plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.
 
Wat is het Europees Parlement?
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden. Met de wetgeving van de EU worden kwesties geregeld die eigenlijk voor iedereen belangrijk zijn: het milieu, veiligheid, migratie, sociaal beleid, consumentenrechten, economie, de rechtsstaat en nog veel meer. Vandaag de dag heeft elk belangrijk nationaal vraagstuk ook een Europese dimensie.
 
Uw stem bepaalt welke leden van het Europees Parlement u zullen vertegenwoordigen wanneer ze nieuwe wetten opstellen. Ook is uw stem van invloed op de verkiezing van de leden van de Europese Commissie. Belangrijk dus dat u uw stem uitbrengt.​
 
Aantal Europarlementariërs
Bij de verkiezing van juni 2024 krijgt Europees Parlement 720 Europarlementariërs (nu 705) verdeeld over 27 lidstaten en Nederland wordt dan vertegenwoordigd door 31 leden (nu 29).
 
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van het Europees Parlement in pdf
 
Politieke groeperingen
De volgende politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing:
 
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) (20)
2. VVD (28)
3. CDA - Europese Volkspartij (27)
4. Forum voor Democratie (31)
5. D66 (34)
6. Partij voor de Dieren (41)
7. 50PLUS (50)
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) (20)
9. JA21 (15)
10. NL PLAN EU (10)
11. ChristenUnie (19)
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (39)
13. BBB (21)
14. Meer Directe Democratie (5)
15. SP (Socialistische Partij) (30)
16. vandeRegio (14)
17. Volt Nederland (23)
18. Belang Van Nederland (BVNL) (12)
19. NSC (16)
20. Piratenpartij - De Groenen (42)
 
(Tussen haakjes aantal kandidaten)
Totaal 497 kandidaten
 
www.europese-verkiezingen.eu
 
Fracties in het Europees Parlement
 
De leden van het Europees Parlement zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel zeven (7) fracties in het Europees Parlement.
Er zijn 23 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De leden mogen slechts tot één fractie behoren.
 
De zeven fracties in het Europees Parlement
 

Bron: PepProductions, dinsdag 4 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina