naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Column van burgemeester Marian van der Weele: mei 2024-2
 
Beste Waterlanders, 
 
'Ons scharen achter het gemeenschappelijke'

In de afgelopen maand waren er verschillende bijeenkomsten die ik niet zomaar zal vergeten. En wat maakt dat deze zo bijzonder waren dat ik met u wil delen wat het bij me opriep: de gevoelde betrokkenheid van een groot aantal mensen rondom een uitgesproken gezamenlijk doel. Het geeft enorm veel energie en positiviteit als we met elkaar voelen dat we het goede doen.

Allereerst was dat de opening van het Gonne Donkerplein in Ilpendam. Alles kwam samen rondom de eer die we gaven aan een schaatsster uit de jaren dertig. De organisatie door, met name André Klaver, had zo goed aangevoeld wat ervoor nodig was om dit tot een succes te maken. De prachtige muziek o.a. Winter uit de vier jaargetijden van Vivaldi door topmusici Marcus en Cecilia. De familie die was overgekomen uit Michigan, VS. Het prachtige beeld gemaakt door Rob Cerneus jr. Een belofte gedaan in december 2022 werd waargemaakt.
 
En kinderburgemeester Bo kon zijn belofte en wensen in vervulling doen gaan met de opening van de eerste moes- en plantentuin bij de scholen in Ilpendam. Er volgen nog 4 scholen die deze tuinen in de buurt krijgen om te onderhouden. Supermooi dat de kinderburgemeester dit voor elkaar heeft weten te krijgen. Het maakte indruk omdat we met elkaar in staat waren het goede te doen terwijl elders strijd woedt.
 
Maar er is ook frustratie als blijkt dat jaren van intens meedenken door de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad niet oplevert wat men voor ogen had; samen met Rijkswaterstaat tot het vertrouwen komen dat het ontwerp voor een nieuwe dijk voor Marken de beoogde veiligheid gaat bieden. Het is nu aan Rijkswaterstaat om die overtuiging te leveren en dat in de komende 50 jaar de veiligheid gewaarborgd is. Het zit naar mijn mening in de mate waarin de planmakers daadwerkelijk willen en kunnen beantwoorden aan het inzicht van inwoners. De wil is er vaak wel, het tot omvattende oplossingen brengen is vaak zo moeilijk. Alleen al die bewustwording kan ons wellicht verder helpen om onze samenleving goed met elkaar in te richten. Daadwerkelijk luisteren en omzetten in navolgbare concrete actie of vertellen waarom iets echt niet kan.
 
Tot ziens op een van de vele evenementen die de komende maand weer georganiseerd worden!
 
Hartelijke groet,
 
Marian van der Weele
burgemeester
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 30 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina