naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Enquête inzake namen nieuw te realiseren werven op Marken
'Oosterwerf' en 'Westerwerf' zijn projectnamen en nog niet de werkelijke namen. Deze namen volgen uit de enquête.
Enquête formulier in pdf
 
Toelichting op de voorgestelde namen: 
 • Oosterwerfpad. De naam verwijst naar het Oosterpad, de weg van de Walandweg naar de vuurtoren. Vroeger liep er een vaart (de ooster wijesloot) van de Kerkbuurt richting de vuurtoren, daarlangs liep een pad (het Oosterpad).
 • De Noorderwerf. De Noorderwerf was een werf die het dichtst bij de vuurtoren lag, nu links aan het einde van het Oosterpad. De Noorderwerf is in 1825 ontvolkt en gesloopt.
 • Kloosterwerf. Deze werf is in 1715 weggespoeld, hij lag ten Zuiden van de Rozewerf. Vaak wordt verondersteld, dat hier een klooster gestaan zou hebben, niets is minder waar. Marken was een uithof van de Norbertijner monniken van het klooster Mariëngaarde uit Hallum (Friesland), hooguit heeft hier een kapelletje gestaan voor godsdienst uitoefening.
 • Osselandwerf. De naam verwijst naar het landje waarop de kleine werf gebouwd wordt.
 • Visserswerf. De naam verwijst naar het feit dat de beroepsbevolking van Marken eeuwenlang uit vissers heeft bestaan.
 • Goudriaanwerf. De naam eert Adrianus François Goudriaan (1768 -1829). inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat en ontwerper van het kanaal door Marken (”de kanaal”).
 •  Oosterwerf. De naam verwijst naar de locatie, het ligt “in de Oost”.
 • Spiering(er)werf. De naam verwijst naar een vorm van wintervisserij (“spieringen”).
 • Hooisterswerf. Voor de afsluiting van de Zuiderzee was de hooioogst op Marken een belangrijke inkomstenbron. Aangezien de mannen veelal op zee waren werd het grootste gedeelte van het werk door vrouwen gedaan. Alleen het maaien deden mannen, maar dat waren “gast-/seizoenarbeiders”, zij werden hannekemaaiers of pielemaaiers genoemd.
 • Mariëngaardewerf. De naam verwijst naar het klooster van de Norbertijner monniken die op Marken een uithof begonnen.
 • Zinkerwerf. De naam verwijst naar het land waarop de grootste werf gebouwd wordt.
 • Noorddijkwerf. De Noordijkwerf was een werf die gelegen heeft ten noorden van de huidige Minnebuurt. Het was de enige werf aan de noordzijde van Marken. Er is weinig over deze werf bekend, hij is verdwenen tussen 1614 en 1683.
 • Thijsweidewerf. Geen historische achtergrond van bekend
 • Houtmanswerf. De Houtemanswerf (oorspronkelijk waarschijnlijk Oudemanswerf) is één van de drie “verdwenen werven” ten Zuiden van de vuurtoren. De werf is ontstaan voor 1608 en weggespoeld (buitengedijkt) in 1703.
 • Euvereindwerf. Het E(u)verend is de naam van een landje dat verder oostelijk dan de Zinker ligt, nog voorbij de Gelemede waarop in de oorlog het “moffenhok” stond.
 
Enquête formulier in pdf
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 28 mei 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina