naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland
Raadsvoorstel
 
Raadsnummer: 175-212
Onderwerp: Benoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland
 
Voorstel
Benoemen van de volgende leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland
    De heer Bastiaan Gribling (voorzitter) voor de duur van 1 jaar tot 1 januari 2025
    Mevrouw Renee Stroomer (coŲrdinator) voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028
    Mevrouw Anke Zeinstra (architect-lid) voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028
    De heer Hans Boonstra (monumentendeskundige) voor de duur van 2 jaar tot 1 januari 2026
    De heer Lodewijk Duymaer van Twist (burgerlid Monnickendam) voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028
    De heer Sjef Kwakman (burgerlid Broek in Waterland) voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028
    Mevrouw Floor de Voogt (burgerlid Marken) voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028
 
Inleiding
Op 1 januari 2024 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet komen te vervallen en is de Omgevingswet in werking getreden. Hierdoor is de monumenten- en welstandscommissie Waterland (MWW) komen te vervallen en in de plaats daarvan is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland (CRKW) opgericht. De CRKW bestaat uit zeven leden: een voorzitter, een commissiecoŲrdinator, een architect-lid, een monumentendeskundige en drie burgerleden. Deze burgerleden vertegenwoordigen drie historische verenigingen: Vereniging Oud Monnickendam, Historisch Eiland Marken en Vereniging Oud Broek in Waterland.
 
Op basis van artikel 17.7, lid 1 van de Omgevingswet stelt de gemeenteraad het aantal leden vast en bepaalt de benoemingstermijn. Daarnaast, op basis van artikel 17.7, lid 2, benoemt en ontslaat de gemeenteraad de leden van een gemeentelijk adviesorgaan. In dit specifieke geval betreft het de commissieleden van de CRKW.
 
Argumenten
1. de voorgestelde leden worden door Mooi Noord-Holland als geschikte kandidaat beoordeeld.
De voorgestelde leden worden voorgedragen door Mooi Noord-Holland en hebben ruime ervaring als commissielid van de eerdere monumenten- en welstandscommissie Waterland en hebben zich de afgelopen jaren bewezen in de commissie.
2. de burgerleden voldoen ruimschoots aan de profielschets van een burgerlid.
Met uitzondering van mevrouw De Voogt hebben de heren Duymaer van Twist en Kwakman ruime ervaring als burgerlid van de eerdere monumenten- en welstandscommissie Waterland en hebben zich de afgelopen jaren bewezen in de commissie. In de bijlage treft u de cv's van de verschillende te benoemen leden aan.
 
FinanciŽle toelichting
Dit voorstel heeft geen financiŽle consequenties
 
Communicatie
Met de publicatie van de agenda van de raadsvergadering en het raadsbesluit (na vaststelling
daarvan), wordt de benoeming van het lid van de CRKW bekend gemaakt.
 
Bovenstaande (175-212) in pdf Concept besluit (175-213) in pdf
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 21, 24 mei 2024

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 24 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina