naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Kledingactie voor Basisschool de Rietlanden GROOT succes
420 zakken met kleding werden ingezameld
 

We zijn overweldigd en ontzettend dankbaar voor de geweldige respons van heel Marken! Dankzij jullie inzet hebben we maar liefst 420 zakken kleding verzameld. De betrokkenheid bij onze school is hartverwarmend! Een speciale dank aan de leerlingen die vanochtend met veel enthousiasme hielpen om alle zakken naar buiten te dragen. Het paste net in de vrachtwagen. Bekijk de video voor de totaal opbrengst.
 
Dankwoord van Ouder Commissie voorzitter Denise:
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe voorzitter, penningmeester en Ouder Commissie leden. Om ons begrotingstekort te dichten, bedachten we een kledinginzameling. Het succes heeft onze verwachtingen echt overtroffen! We willen iedereen die kleding heeft gedoneerd ontzettend bedanken, namens de Ouder Commissie en de kinderen van de Rietlanden!
 
Een speciaal bedankje aan de Ouder Commissie leden voor hun inzet en aan Marlies voor het coördineren van deze mooie actie!
 
Wat betalen we van de ouderbijdrage?
•⁠  ⁠Cadeautje en pepernoten van Sinterklaas
•⁠  ⁠Versnaperingen tijdens de Kerstviering
•⁠  ⁠Voorleesontbijt
•⁠  ⁠Paaseitjes en aanvulling op het Paasontbijt
•⁠  ⁠Kamp voor groep 7/8
•⁠  ⁠Schoolreisje voor groep 1 t/m 6
•⁠  ⁠Versnaperingen tijdens de schoonmaakavond
•⁠  ⁠Borrel voor ouders, bloemen voor het afscheid groep 8
•⁠  ⁠Versnaperingen op de laatste schooldag
 
Met slechts € 55,- organiseren we dit allemaal.
 
Gezien het succes van deze inzameling, zullen we elk jaar een passende actie organiseren om de ouderbijdrage voor iedereen betaalbaar te houden.

Bron: Oudercommissie Rietlandenschool, vrijdag 17 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina