naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Gemeente Waterland presenteert Kerkenvisie
Opgesteld door bureau COUP
Vandaag, vrijdag 17 mei, heeft het College de Kerkenvisie voor de gemeente Waterland naar de Raad gestuurd. Dit document geeft inzicht in de huidige situatie en toekomst van de Waterlandse kerkgebouwen. De aanleiding voor het opstellen van deze Kerkenvisie is dat voor steeds meer kerkgebouwen leegstand dreigt, door teruglopend religieus gebruik. Dit betekent dat voor veel kerkgebouwen de toekomst op dit moment onzeker is. De Kerkenvisie zorgt ervoor dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen door in een vroeg stadium gezamenlijk te kijken naar alternatieven.
 
In de gemeente Waterland zijn 16 van oorsprong religieuze gebouwen te vinden, waarvan 12 nog steeds in religieus gebruik zijn. De gemeente Waterland is trots op haar religieuze erfgoed en hecht veel belang aan het behoud van deze religieuze gebouwen. Niet voor niets is het overgrote deel van de kerken als monument aangewezen. Daarnaast is de maatschappelijke en sociale functie van de kerkgebouwen en -gemeenschappen van groot belang voor de Waterlandse gemeenschap.
 
De Kerkenvisie geeft waardering per kerkgebouw
De Kerkenvisie is een strategische visie voor het totale kerkenbestand van de gemeente. Alle kerken hebben een zogenaamd ‘kerkenpaspoort’ gekregen, de cultuurhistorie van het religieus erfgoed binnen de gemeente is uitgewerkt en er is een waardering per kerkgebouw opgenomen. De uitgebreide inventarisaties en waarderingen zijn de basis geweest voor de kaders die zijn opgesteld voor toekomstige wijzigingen in het gebruik (transformaties) van kerkgebouwen.
 
Er zijn ook aanbevelingen opgenomen voor vervolgstappen als het gaat om de bescherming van kerkgebouwen, opname in (aanverwant) beleid en het opstellen van nadere uitwerkingen. Denk hierbij aan het opnemen van kerkgebouwen binnen het toeristisch potentieel en het gebruik van een kerkgebouw voor maatschappelijke doeleinden (anders dan religieus gebruik).
 
De Kerkenvisie is tot stand gekomen met input vanuit de inwoners van de Gemeente Waterland, kerkbesturen, externe stakeholders (zoals kenraden en historische verenigingen) en de gemeente. De gemeente bedankt de eigenaren en deskundigen die inbreng hebben geleverd in het voortraject. Dit heeft geholpen om tot dit resultaat te komen. De Kerkenvisie wordt naar verwachting op 5 juni 2024 tijdens de raadsvergadering besproken.
 
Kerkenvisie Gemeente Waterland - maart 2024 in pdf

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 17 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina