naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Europese Parlementsverkiezing 2024
donderdag 6 juni 2024
Kandidatenlijsten Europees Parlementsverkiezing definitief
De kandidatenlijsten voor de komende Europees Parlementsverkiezing zijn onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat nu vaststaat welke partijen en kandidaten deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.
 
De politieke groepering JEZUS LEEFT had beroep aangetekend tegen de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst door de Kiesraad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat dit beroep ongegrond is. NL PLAN EU had beroep aangetekend tegen de in hun ogen ongelijke behandeling van niet-gevestigde partijen ten opzichte van gevestigde partijen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard.
 
Politieke groeperingen
De volgende politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing:
 
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) (20)
2. VVD (28)
3. CDA - Europese Volkspartij (27)
4. Forum voor Democratie (31)
5. D66 (34)
6. Partij voor de Dieren (41)
7. 50PLUS (50)
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) (20)
9. JA21 (15)
10. NL PLAN EU (10)
11. ChristenUnie (19)
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (39)
13. BBB (21)
14. Meer Directe Democratie (5)
15. SP (Socialistische Partij) (30)
16. vandeRegio (14)
17. Volt Nederland (23)
18. Belang Van Nederland (BVNL) (12)
19. NSC (16)
20. Piratenpartij - De Groenen (42)
 
(Tussen haakjes aantal kandidaten)
Totaal 497 kandidaten
 
Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten in pdf
www.europese-verkiezingen.eu
 
Fracties in het Europees Parlement
 
De leden van het Europees Parlement zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel zeven (7) fracties in het Europees Parlement.
Er zijn 23 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De leden mogen slechts tot één fractie behoren.
 
De zeven fracties in het Europees Parlement
 
 

Bron: Kiesraad, donderdag 9 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina