naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 5 mei 2024
Livestream vanuit de Patmoskerk
de 6e van Pasen
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Muzikale medewerking : Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat'
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 5 mei 2024  
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 2 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina