naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Visdiefvlotjes op plasdras nabij Het Kruis
 
Sinds 2021 is de werkgroep Natuur en Milieu van Stichting Eilandraad Marken bezig met een project om visdiefjes te laten broeden op Marken. Hierom hebben zij zogenaamde visdiefvlotjes geplaatst, eerst in het Goudriaankanaal, 2 jaar daarna in het plasdras van de familie Teerhuis en dit jaar in het plasdras van Cees Teerhuis.
 
Visdief
De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Zij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Voor deze soort geldt een hogere prioriteit bij het nemen van beschermingsmaatregelen door bijvoorbeeld hun leefgebied en broedhabitat te verbeteren en dt is precies wat de werkgroep met dit project willen realiseren.
Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes die voor grondpredatoren moeilijk te bereiken zijn.
 
Vorig jaar hebben minimaal 4 paartjes visdiefjes op de vlotjes gebroed en hun jongen groot gebracht zodat we kunnen stellen dat de vlotjes een succes zijn. Op het plasdras van de familie Teerhuis zijn diverse eilandjes gemaakt waarvan n met schelpen die het mogelijk maken dat hier weer visdiefjes gaan broeden of wellicht ook de in grote getale aanwezige kluten hun nest gaan maken.  De werkgroep verwacht natuurlijk dat de visdiefjes die nu het land binnenkomen, hun weg kunnen vinden naar het plasdras van Cees Teerhuis.
 
Mocht je dit zelf willen volgen, loop dan eens een keer het kruis om (eventueel mt verrekijker) zodat je het met eigen ogen kan zien en horen, want de visdiefjes laten duidelijk horen, dat ze aanwezig zijn.
 
Werkgroep Natuur & Milieu van de
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 25 april 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina