naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Herbestrating straatwerk Kerkbuurt nabij tijdelijk damwand
donderdag 25 t/m vrijdag 26 april, van 07.00 tot 16.00 uur
Aan de bewoners van Zereiderpad (Kerkbuurt)
  
Onderwerp: Stremming Zereiderpad (Kerkbuurt)
  
Beste bewoner,
 
Zoals u heeft opgemerkt verlopen de werkzaamheden aan de Wilhelminabrug en de kademuur gevorderd. Helaas heeft de bocht naar de Kerkbuurt flink te lijden gehad onder deze werkzaamheden. Daarom zal de firma Van Geemen de straat opnieuw bestraten.
 
De uitvoering en planning
De werkzaamheden zullen plaatsvinden van donderdag 25 april tot en met vrijdag 26 april 2024, van 07:00 tot 16:00 uur. Gedurende deze tijd zal de straat volledig afgesloten zijn voor verkeer, met uitzondering van nood- en hulpdiensten.
 
Vragen
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Indien u vragen heeft over deze brief en/of de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Matthijs Rebel via telefoonnummer (0299) 658 501.
  
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,
  
Matthijs Rebel
Beheerder openbare ruimte
Bovenstaande als bewonersbrief in pdf

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 23 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina