naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Vervoerregio Amsterdam legt EBS boetes op
Twee boetes van in totaal € 2.200.000,-
 
De Vervoerregio Amsterdam legt EBS twee boetes op van in totaal € 2.200.000,-. Dit doet de Vervoerregio omdat EBS niet voldeed aan de in de concessie gestelde eisen (EBS is op zondag 10 december gestart met een nieuwe concessie in Zaanstreek-Waterland). De Vervoerregio zet het boetebedrag in om de reizigers in Zaanstreek-Waterland tegemoet te komen voor de overlast die zij hebben ervaren. De komende periode onderzoekt de Vervoerregio hoe en wanneer dit geld het beste kan worden ingezet.

Gerard Slegers, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio: “Het opleggen van deze boete was een zwaarwegend besluit dat zeer zorgvuldig is genomen. Het opleggen van een boete is zeker niet iets waar we trots op zijn, want deze situatie kent alleen maar verliezers. We hopen dit nu af te sluiten en positief naar te toekomst te kijken. Naast een tegemoetkoming voor de reizigers blijft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio erop sturen dat EBS nu zo snel mogelijk alle gemaakte beloften uit de concessie waarmaakt. Wat mij betreft heeft een goedlopende dienstregeling daarbij de grootste prioriteit.”
 
Twee boetes van in totaal € 2.200.000,-
De eerste boete van € 1.700.000,- is voor de tekortkomingen tijdens de implementatie, waaronder de vertraagde levering van de beloofde Zero-Emissiebussen, de vertraagde oplevering van de stallingen met bijbehorende laadinfrastructuur en het niet waarmaken van beloften over de reizigersinformatie en de CO2 Prestatieladder. De tweede boete van € 500.000,- is voor de rituitval tijdens de eerste maand van de concessie.
 
Proces
Voordat de Vervoerregio EBS de boete oplegde heeft EBS een zienswijze kunnen indienen. Op 11 april 2024 nam het dagelijks bestuur van de Vervoerregio een definitief besluit over de boete en is EBS hiervan op de hoogte gesteld. Dit besluit staat nu open voor bezwaar en beroep van EBS. Als EBS ervoor kiest om het besluit aan te vechten is de boete nog niet onherroepelijk. In dat geval kan het nog even duren voordat de boetegelden ingezet kunnen worden.
 

Bron: Vervoerregio Amsterdam, donderdag 11 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina