naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Inspreekreactie over geverbaliseerde campers op Marken
Donderdag 4 april 2024, raadsvergadering gemeenteraad Waterland
 
Een non-probleem, door de gemeente gemaakt tot probleem.

Geachte dames en heren raadsleden, burgemeester, wethouders, secretaris en griffier,

De afgelopen maanden zijn Marker camper(bus)-eigenaren ineens - zonder voorafgaande waarschuwing - geconfronteerd met boetes, opgelegd door BOA’s van de gemeente, voor het parkeren van hun camper op het gemeentelijk parkeerterrein.

Dit parkeerterrein is altijd voor Markers beschikbaar geweest om er hun voertuigen te parkeren, want in de oude kernen is daarvoor geen of onvoldoende plaats. Ik weet dat daarom het parkeerterrein juist op de plek waar het is gesitueerd, is aangelegd! Vanwege de beperkte ruimte in de kernen van Marken, zijn juist ook hier garageboxen gebouwd.
Parkeren op dit terrein is nooit een probleem geweest; nee, de gemeente heeft zelfs altijd gepropageerd daar te parkeren.
En dan ineens, staat je camper(bus) daar, netjes met een parkeervergunning van de gemeente achter het raam, en word je nota bene bekeurd! Een180 graden draai op beleid, zonder de parkeervergunningbezitters daarover op behoorlijke wijze te informeren.

Een paar jaar geleden heeft de gemeente een groot, mooi en luxe toiletgebouw op het parkeerterrein gebouwd voor de toeristen, waar Buitenlandse en Nederlandse camperaars gretig gebruik van maken.
Voor de vele (buitenlandse) campers die er in het hoogseizoen in grote getale staan, geldt geen maximale parkeerduur van drie dagen. Nee, hoe langer ze er staan, hoe liever, want dat levert de gemeente geld op! Dit in tegenstelling tot de eigen inwoners. Als zij betalen, via een parkeervergunning, mogen zij maar drie dagen blijven staan. Niet echt sympatiek voor de inwoners van Marken.
 
Gevolg van het “kortzichtige en oneerlijke nieuwe beleid” van de gemeente is, dat camper(bus)-eigenaren deze verplaatsen naar de kernen! Waar werkelijk niemand op zit te wachten. Wij eigenaren niet, maar ik verwacht de Gemeente ook niet.

Want u moet weten, dat camper(bussen) ook worden gebruikt ‘als gewoon, en soms ook enig, voertuig’, beter gezegd, als een auto, en soms voor het werk. Mijn zoon heeft een camper, en doet bijvoorbeeld zijn werk vanuit zijn camper. In zo’n situatie ga je die niet na 3 dagen naar een stalling brengen. Ook niet als de camper dient als ‘gewoon’ voertuig. Dus verplaatsen de Marker campers zich nu naar de oude kern. In mijn situatie, staat de camper van mijn zoon bij mij voor de deur, op mijn eigen parkeerplaats. Tot ongenoegen van mijn buren, mijn vrouw en mijzelf.

Er zijn nog geen beboete burgers, die juridisch in het geweer zijn gekomen, want je kunt vraagtekens zetten bij de houdbaarheid van de gemeentelijke bepaling in kwestie. En, ook voor wat betreft het feit, dat er wordt geparkeerd op een parkeerterrein, mét parkeervergunning van de gemeente! Er staat ook geen enkel bord waaruit moet blijken, dat het verboden is langer dan 3 dagen te parkeren! Het voert echter te ver hier nu verder op in te gaan.

Hoe kunnen we dit door de gemeente gecreëerde non-probleem oplossen?
WEL, DOOR TE STOPPEN MET HET BEBOETEN VAN VOERTUIGEN OP HET PARKEERTERREIN MET EEN PARKEERVERGUNNING.
Net zoals dat ook niet gebeurt met toeristen, die Marken met een camper bezoeken en er langer dan drie dagen staan.
Of door de bepaling van art. 3.41 van de Verordening Fysieke Leefomgeving van de gemeente aan te vullen met een bepaling: het college kan van het verbod in artikel 3.41, eerste lid ontheffing verlenen. En, Markers die ontheffing vervolgens te verlenen.

Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen
 
Bovenstaande inspreek reactie in pdf Verordening Fysieke Leefomgeving Waterland 2021 in pdf

Bron: PepProductions, woensdag 10 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina