naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Kerkcafé Marken 8 april, een verslag
In Brasserie Restaurant 'De Taanketel' aan de Havenbuurt
“De stand van de aarde Over jouw relatie met de natuur en leven op aarde”
Impressie Kerkcafé Marken nr. 5, maandag 8 april 2024
 
Maandag 8 april was het laatste Kerkcafé van dit seizoen. Een mooie opkomst en Markertaart!
 
Dagelijks is er wel klimaatnieuws. Woorden als klimaatangst, eco-depressie, klimaatontkenners en klimaatactivisten zijn in de Dikke Van Dale opgenomen. Gesprekken zijn vaak polariserend en gaan gepaard met verdachtmakingen naar de tegenpartij. Niet echt constructief in gesprek dus. Je zou er moedeloos van kunnen worden.
 
In de wereld van nu hebben we de mens centraal gesteld en gedragen we onszelf als kroon op de schepping. Maar is er nog wel een verbinding met de aarde en alles wat daarop leeft? Zien we de aarde als bezit of juist als geschenk van de Schepper (wie dat dan ook is), en waar je met liefde, aandacht en zorg mee omgaat?
 
Het lijkt er op dat er vaak aan symptoombestrijding wordt gedaan, in plaats van de kern van het probleem, het te veel juist eens aan te pakken. Wanneer je dan kijkt naar de aarde als samenwerkingspartner, schept dat dus verplichtingen. Bijvoorbeeld een herbeoordeling van de economie van nu. Misschien moeten we in plaats van méér misschien juist eens kijken of de economie van het genoeg een betere samenwerking tussen de aarde en mens oplevert en daarmee een beter evenwicht.
 
Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, geeft hoop. Elk systeem op aarde streeft naar evenwicht (homeostase). Wanneer het uit evenwicht raakt ontstaat er chaos. Het mooie van zo’n chaos-periode is dat kleine veranderingen, zeker wanneer ze worden uitgevoerd door velen, het complexe systeem kunnen laten ‘kantelen’ naar een nieuw evenwicht. Hij schat in dat wanneer 25% van een systeem verandert, het kantelpunt is bereikt en de verandering niet meer te stoppen is.
 
Dus ga bij jezelf na welke relatie jij met de natuur hebt en wat de aarde van jou nodig heeft. Verdiep je hierin, en ga een open gesprek aan met anderen. En wanneer nu eens minimaal 25% van de Markers (jong en oud) de handen ineen slaat (waar al veel initiatieven op Marken zijn), dan kunnen we uit volle borst en met overtuiging zingen:
 
Marken een kleine plek, ons ‘t liefst op aarde
erfdeel der vaad’ren door strijd en gevaar
nimmer verliest ge voor ons uwe waarde
dat dan de Heere u veilig bewaar
 
Volgend seizoen Kerkcafé start op donderdag 17 oktober 2024. Iedereen is welkom!
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Volg ons dan via Instagram (@kerkcafe_marken) en je kunt altijd mailen naar kerkcafemarken@gmail.com.
 

Bron: Merlijne Visser, woensdag 10 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina