naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Vanaf woensdag 24 april mobiel recyclepunt in Waterland
voor klein chemisch afval en elektrische apparaten
 
 Nieuw in de gemeente Waterland: mobiel recyclepunt voor klein chemisch afval en elektrische apparaten
 
Op woensdag 24 april 2024 staat het mobiele recyclepunt voor het eerst in Waterland, bij de Albert Heijn supermarkt, aan de Boxenring op Marken. Het betreft een pilot waarbij inwoners hun klein chemisch afval en huishoudelijke apparaten kunnen inleveren bij dit mobiele recyclepunt.
 
Dienstverlening afvalinzameling verbeteren
Het college heeft al langere tijd een wens voor het uitbreiden van de dienstverlening op het gebied van afval. Ook in de gemeenteraad is hier, met name door de PvdA, voor gepleit. Om het voor inwoners makkelijker te maken om afval te scheiden. Dit is handig voor inwoners én hoe beter afval gescheiden wordt, hoe meer er hergebruikt kan worden. Het klein chemisch afval en de huishoudelijke apparaten mogen niet in de containers en kunnen niet aangeboden worden tijdens de vierwekelijkse gratis grofvuilophaalronde. Deze moesten naar de milieustraat in Purmerend worden gebracht. Maar vanaf 6 april is het dus mogelijk om deze dichterbij huis in te leveren.
 
Wat mag er ingeleverd worden
Het mobiele recyclepunt is bedoeld voor klein chemisch afval en huishoudelijke apparaten. Denk aan accu’s, (spaar)lampen, verfblikken, gastanks, een elektrische tandenborstel of een broodrooster. Daarnaast kan er ook bijvoorbeeld piepschuim of hard plastic worden aangeboden. Het is specifiek bedoeld voor klein afval, daarom is de maximale hoeveelheid beperkt tot het formaat van een boodschappentas. In de flyer staat precies wat wel en niet ingeleverd kan worden.
 
Wethouder Afval Harm Scheepstra: “Ik ben enthousiast dat we met deze pilot van het mobiele recyclepunt gaan starten! Het is fijn om deze extra service aan de inwoners te kunnen aanbieden. Hopelijk ervaren de inwoners dat het scheiden van afval gemakkelijker gemaakt wordt én merken we dit ook in hoe het afval verwerkt kan worden.”
 
Waar staat de recyclewagen?
De recyclewagen zal afwisselend in verschillende kernen van Waterland staan. De recyclewagen komt op toegankelijke plekken te staan, waar veel inwoners komen om boodschappen te doen. Zodat het weinig extra moeite kost om hier het klein chemisch afval of een elektrische apparaat in te leveren. Voorlopig komt het mobiel recyclepunt op de volgende tijdstippen op de onderstaande plekken te staan:
 
Monnickendam
1e zaterdag van de maand op het Bolwerk (08.30-13.00 uur)
3e woensdag van de maand bij ’t Spil (11.30-13.30 uur)
Broek in Waterland
2e woensdag van de maand op weekmarkt (08.30-13.00 uur)
Ilpendam
3e woensdag van de maand op het dorpsplein (08.30-10.30 uur)
Marken
4e woensdag van de maand bij de supermarkt (08.30-13.00 uur)
 
De pilot loopt tot 30 november 2024 en start op bovengenoemde tijden en locaties.
 
Locaties en tijdstippen tijdens pilot
Tijdens de periode van deze pilot kan het zijn dat locaties of tijdstippen worden veranderd op basis van de opkomst.
 
Alle (pilot) data Marken
woensdag 24 april 2024
woensdag 22 mei 2024
woensdag 26 juni 2024
woensdag 24 juli 2024
woensdag 28 augustus 2024
woensdag 25 september 2024
woensdag 23 oktober 2024
woensdag 27 november 2024
(data staan ook in de Marker Agenda)
 
 
Flyer mobiel recyclepunt voor Klein Chemisch Afval en elektrische apparaten in pdf 
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 10 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina