naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
‘Samenwerking is Alles’
 
Wederom kunnen wij een voorbeeld melden waar een goede samenwerking toe kan leiden. Na vijf jaar van overleg en discussie bij de jaarlijkse schouw, tussen Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) en de Gemeente Waterland over diverse probleemsituaties in de openbare ruimte, is er weer een probleem opgelost.
 
De boom bij de ingang van de gemeentelijke begraafplaats aan de Buurterstraat op Marken, op de hoek van de tuin van de familie Wolters, is vanmorgen (donderdag 28 maart) op deskundige wijze verwijderd. De boom kwam steeds meer over de openbare weg te hangen. Door de hoogte van de vertakkingen en de positie op de rand van sloot, was er gevaar dat bij een storm de boom zou afbreken.
 
In de nu gekozen en uitgevoerde oplossing wil de Eilandraad een aantal betrokkenen speciaal bedanken voor hun constructieve inbreng:
  Gemeente Waterland, afdeling Buitendienst van de heer Ron Melman voor hun oplossingsgerichte houding en aanpak;
  Huiberts B.V. uit Katwoude voor hun medewerking, professionele aanpak en de puntenslijpers van de directie;
  De heer Cees Teerhuis voor het beschikbaar stellen van het nabijgelegen weiland en de hulp ter plaatse;
  De familie Wolters voor hun begrip en medewerking aan het project, en natuurlijk de koffie. ‘De Verkeerde Wereld’ is zo verkeerd nog niet.
 
Ondanks dat we het in de toekomst zonder deze, uit zijn krachten gegroeide, Paastak moeten doen, wensen wij iedereen toch prettige Paasdagen.
 
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 28 maart 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina