naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Op Marken komen twee regimes in nieuwe Welstandsnota
Regime 1 is vergunningvrij. Voor regime 2 geldt een vergunningssysteem onder de lichtste voorwaarden
 
In de Raadsvergadering van de gemeente Waterland de dato donderdag 7 maart 2024, werd onderstaande motie (175-201) ingediend door bijna alle partijen in de Waterlandse gemeenteraad op initiatief van CDA Waterland. In deze motie wordt het College van Burgemeester & Wethouders het volgende verzocht om in de nieuwe 'Nota Uiterlijk van Bouwwerken' (Welstandsnota) op te nemen:
 
1. Voor de dorpskern en de werven op Marken in de aan de raad voor te leggen aanpassing van de nota Uiterlijk van Bouwwerken regime 2 op te nemen;
2. Voor de Minnewegbuurt en voor de naoorlogse woningbouw tussen de Hoogkamplaan en de Westerstraat in de aan de raad voor te leggen aanpassing van de nota Uiterlijk van Bouwwerken regime 1 op te nemen;
 
Regime 1 is vergunningvrij. Voor regime 2 geldt een vergunningssysteem onder de lichtste voorwaarden.
 
Stemming:
Voor (15) (volledige raad)
WaterlandNatuurlijk (4), GroenLinks (2), CDA (3), PvdA (2), VVD (2), D66 (1) en JOUW Waterland (1).
 
Afwezig waren:
Luuk Zaal (D66) en Trudy Willig-Tol (GroenLinks)
 
 Motie 175-201 in pdf   Uitleg Regime 1 t/m 4 Marken in pdf 
(Motie 175-201 is een 'update' van 175-197) (Pagina 41 & 42 uit COUP rapport)
 
 
 Verduurzaming erfgoed in Gemeente Waterland - 04 oktober 2023 - 175-196 (COUP rapport) in pdf
Bovenstaande kwam allemaal tot stand naar aanleiding van een Raadsinformatiedocument (175-195) van 30 janauri 2024

Bron: PepProductions, zaterdag 9 maart 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina