naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
College van Waterland moet (zelf)bewoningsplicht onderzoeken op Marken
 
In de Raadsvergadering van de gemeente Waterland de dato donderdag 7 maart 2024, werd onderstaande motie (253-393) ingediend door WaterlandNatuurlijk en GroenLinks. In deze motie wordt het College van Burgemeester & Wethouders het volgende verzocht:
 
●  te onderzoeken of er een zelfbewoningsplicht en/of verhuur/bewoningsplicht aan een vaste huurder kan worden in gevoerd specifiek op Marken;
●  te onderzoeken of stimuleringsmaatregelen, leegstandsbelasting en/of herbestemmingsbeleid ook kan worden toegepast op Marken;
●  te onderzoeken wat de kosten zijn om een beleid gericht op Marken te handhaven;
●  hierover terug te rapporteren aan de raad,
 
Er staat in de motie (helaas) geen termijn vermeld, maar we wachten het af.
 
De motie werd gesteund door het CDA, de PvdA, de VVD en Jouw Waterland. Alleen D66 was tegen.
 
Stemming:
Voor (14)
WaterlandNatuurlijk (4), GroenLinks (2), CDA (3), PvdA (2), VVD (2) en JOUW Waterland (1).
Tegen (1)
D66
 
Afwezig waren:
Luuk Zaal (D66) en Trudy Willig-Tol (GroenLinks)
 
Bovenstaande motie in pdf

Bron: PepProductions, vrijdag 8 maart 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina