naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 10 maart 2024
Livestream vanuit de Patmoskerk
'4e zondag van de Veertigdagentijd'
Voorganger : Ds. Pieter Boomsma uit Amsterdam
Organist : Hans Jütte
Kosters : Piet Boes en Freek Visser
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Stichting Ronoylion
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 10 maart 2024  
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 7 maart 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina