naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Gemeenteraad stemt over aanpassing Welstandsnota voor verduurzaming erfgoed
Agendapunt 16 in Raadsvergadering, donderdag 7 maart 2024
 
Donderdag 7 maart 2024 wordt een motie (175-197) van CDA Waterland, WaterlandNatuurlijk en PvdA Waterland in stemming gebracht inzake kaderstelling zonnepanelen op Marken.
 
 Motie 175-197 in pdf   Uitleg Regime 1 t/m 4 Marken in pdf 
  (Pagina 41 & 42 uit COUP rapport)
 
 
 Verduurzaming erfgoed in Gemeente Waterland - 04 oktober 2023 - 175-196 (COUP rapport) in pdf
 
Zie ook Raadsinformatiedocument (175-195) van 30 januari 2024, artikel 18434
 
Onderstaand pagina 15 (= Marken) uit de de huidige 'NOTA uiterlijk van bouwwerken 2018'
Bovenstaande info (plattegrond) voor de gehele gemeente Waterland (19Mb)

Bron: PepProductions, donderdag 7 maart 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina